Teheccüd Namazı Nedir, Ne Zaman, Nasıl Kılınır?


67
654 Paylaşım, 67 points

Teheccüd namazı, gece namazı olarak bilinir. Hem uyumak hem de uyanmak anlamına gelen Teheccüd, terin anlamı olarak gece uyanıp namaz kılmak olarak ifade edilir.  Bu yazımızda Teheccüd namazı nedir, Teheccüd namazı ne zaman kılınır, Teheccüd namazı nasıl kılınır gibi sorulara cevap vereceğiz.

TEHECCÜD NAMAZI NEDİR?

Teheccüd namazı, bir Müslümanın gece uyanıp namaz kılması anlamına gelir. Dinimizde teheccüd namazı farz ve vacip namazları ve teravih namazlarının dışında ihya edilen bir namaz türüdür. Rivayete göre peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyur, gecenin ortasında uyanarak bir süre namaz kıldıktan sonra vitir namazını, ardından ise sabah namazını kılardı. Vitir öncesinde kılınan bu namaz, Tecehhüd namazı olarak bilinir.Teheccüd namazının rekat sayısı hakkında net bir bilgi bulunmaz. Rivayetlerden yola çıkarak teheccüd namazının dört ya da sekiz rekat olarak kılınabileceği belirtilirken, iki rekat kılmanın da sakıncasının olmadığı söylenmektedir.

TEHECCÜD NAMAZININ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra hiç uyumadan ya da bir süre uyuduktan sonra gece kalkılarak kılınan nafile namazıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Teheccüd namazı ile ilgili şunları söylemiştir; ‘’ Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekat namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlardan yazılırlar.’’

Hz. Muhammed’in sürekli olarak teheccüd namazı kılması, bu namazın Müslümanlar için sünnet olduğu anlamına gelir.

TEHECCÜD NAMAZINDA DİKKAT EDİLECEKLER NELERDİR?

Teheccüd namazı, adından da anlaşılacağı gibi gece kılınan bir namazdır. Allah rızası için kılınan bu namaz, yatsı namazı ile sabah namazı arasında istenilen vakitte kılınabilir. Namaz kılacak olan kişi ister uyanıkken ister bir süre uyuyup uyandıktan sonra bu namazı kılabilir.

Teheccüd namazında dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanır;

 • Birinci Adım

Teheccüd namazına niyet ile başlanır. Namazı kılacak kişi öncelikle ‘’Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya’’ demelidir.

 • İkinci Adım

Teheccüd namazı iki rekat ile sekiz rekat arasındaki çift sayılarda kılınır.

 • Üçüncü Adım

Teheccüd namazı kılarken iki rekatta bir selam vermek gerekir. İsteyen dört rekatta bir de selam verebilir.

 • Dördüncü Adım

İki rekat aralıklarla kılındığı zaman rekat aralıklarında namaza aykırı şekilde konuşma ya da harekette bulunulmadı ise tekrar niyet etmek gerekmez.

 • Beşinci Adım

Teheccüd namazı dört rekat olarak kılınıyorsa, ikinci rekattan sonra teşehhüd için oturulduğu zaman Tehiyyat suresi – Allahümme Salli – Allahümme Barik duaları art arda okunur.

 • Altıncı Adım

Üçüncü rekat için ayağa kalkıldığı anda önce Sübhaneke duası okunur ve besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı nasıl kılınır sorusuna cevap şu şekilde verilebilir;

Öncelikle Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd namazı kılmaya diyerek diyet edilir.

1. REKAT

 • Allah – u Ekber diyerek tekbir getirilir.
 • Subhaneke okunur.
 • Besleme çekilir.
 • Fatiha suresi okunur.
 • Herhangi bir sure okunur.
 • Tekbir getirilir ve rükua gidilir.
 • Rükuda üç kere Subhane Rabbiyel’aziym denir.
 • Doğrulurken Semi’allahu limen hamideh Rabbena lekel hamd denilir.
 • Secdeye gidilir.
 • Secdede üç kere Subhane Rabbiye’l – ala denir.

2. REKAT

 • Tekbir getirerek ayağa kalkılır.
 • Besmele çekilir.
 • Fatiha okunur.
 • Bir sure okunur.
 • Tekbir getirerek rükua gidilir.
 • Üç kere Subhane rabbiyel’aziym denir.
 • Tekrar doğrulduktan sonra secdeye gidilir.
 • Secdede üç kere Subhane Rabbiye’l – ala denir.
 • Oturulur ve sırasıyla Ettehiyatü – Allahümme Salli – Allahümme Barik – Rabbena Atina okunur.
 • Selam verilir.

TEHECCÜD NAMAZI DUASI NEDİR?

Teheccüd namazı kılanların okuması gereken bir dua bulunur. Teheccüd duası şöyledir;

“Allahumme lekel hamdü ente kayyimus semavati velerdi ve men fîhinne ve lekel hamdü ente nûrus semâvati velerdi ve men fîhinne velekel hamdü ente elikussemavati velerdi men fîhinne ve lekel hamdü entel hakku ve va’duke hakkun ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve velcennetü hakkun vennaru hakkun vennebiyyûne hakkun ve Muhammed’din (s.a.v.) hakkun vessaatu hakkun leke eslemtu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasemtu ve ileyke Allahumme hakemtu feğfirlî mâ kaddemtu ve ma ehhertu ve ma esrartü ve ma ealentu ente l’mukaddimu ve entel muahhiru lâ ilâhe illâ ente ve lâ havle ve la kuvvete illa billahi”

Teheccüd duasının anlamı şu şekildedir;

“Hamd olsun sana ya Rabb! Sen bütün semaları, arzı ve onlardakileri ayakta tutansın. Hamd sana mahsusdur ey Rabbim! Sen semalarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nurusun. Hamd Sana mahsusdur ey Rabbim! Sen Semaların, arzın ve onlardakilerin malikisin. Ve Sana yine hamd olsun ki, sen Haksın. Senin vadin de hak, sana kavuşmak da hak, sözün de hak, cennet de hak, ateş de hak, nebiler de hak, Muhammed sallallahu aleyhi vesellem de hak, kıyamet saati de hak. Sana teslim oldum ye Rabbim! Sana iman ettim, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. İnanmayanlara karşı, sana dayanarak mücadele ettim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul ettim, benim evvelki yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da açık yaptıklarımı da mağfiret et. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak, Allah’a dayanmaktadır”

TEHECCÜD NAMAZI FAZİLETLERİ NEDİR?

Teheccüd namazının çok sayıda fazileti vardır. Teheccüd namazı faziletleri şunlardır;

 • Gece kalkıp teheccüd namazı kılanlar, Allah’ın salih kullarından sayılır.
 • Teheccüd namazı, insanların kötülüklerini örter, onları günah işlemekten alıkoyar.
 • Teheccüd namazı kötülüklere kefarettir.
 • Bedenden hastalıkları kovar.
 • Farz namazlarından sonra en faziletli namazdır.
 • Gece ailesini teheccüd namazına kaldıran kişinin günahları affolur.

 

 

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

67
654 Paylaşım, 67 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
36
Şaşkın
Başarısız Başarısız
120
Başarısız
Komik Komik
108
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
36
Helal Olsun!
lol lol
72
lol
Aşk Aşk
60
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
36
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
120
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir