Sıkıntı Duası Nedir, Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar Hangileridir?


102
1k Paylaşım, 102 points

Allah’ın yarattığı tüm kullar, dünya yaşamlarında çeşitli imtihanlardan geçerler. Birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda olan insanlar sıkıntılarıyla mücadele edebilmek için Allah’a sığınır ve bazı duaları okurlar. Bu yazımızda sıkıntı duası nedir, sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dualar nelerdir gibi sorulara cevap vereceğiz.

İmtihanlarla dolu olan dünya, insanların ahiret hayatlarını oluşturmak için kararlar verecekleri yerdir. Her kul, hayatlarının belirli dönemlerinde zorluklarla, sıkıntılarla imtihan edilir. Yokluk çekebilir, çaresiz kalabilir, dermansız derde düşebilir. Sınanma ne şekilde olursa olsun, Müslümanlara düşen sabırla sıkıntının geçmesini beklemek ve bu sürede Allah’a sığınmaktır. Dünya hayatında hayır da şer de Allah’tan gelir. Önemli olan Allah rızası için gelen tüm sıkıntıları göğüslemek ve sabırla hareket etmektir.SIKINTI DUASI NEDİR?

İnsanlar, yaşadıkları sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmak ve rahata kavuşmak için bazı dualar okumak zorundadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak için sıkıntı duası okumuş ve müminlere de bu duaları tavsiye etmiştir.

Allah her kuluna taşıyabileceği kadar yük ve sıkıntı verir. Bu durum Kur’an – ı Kerim’de Bakara suresinde şu sözlerle belirtilmiştir; “Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir yükümlülük vermez”  bu nedenle insanlar yaşadıkları sıkıntıları kendilerine ders edecek boyutlara taşımamalı, sabrederek imtihandan başarı ile geçmenin yollarını aramalıdır. Bu esnada sıkıntının büyüklüğünü hafifletmek için sıkıntı duaları okunabilir, Kuran dinlenebilir, insana huzur veren ayetler okuyabilir.

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR HANGİLERİDİR?

İnsanlar sıkıntı, bela, keder ve musibetlere karşı Allah’a sığınmalıdır. Sürekli dua eden insanlar, Allah’tan en hayırlısını isteyerek sıkıntıya sabrederse karşılığını fazlasıyla alacaktır. Allah, kullarını çeşitli nedenlerle sınar. Bu sınamalardan sabırla ve kendisine sığınarak kurtulabilen kişilere ise bolluk, bereket, sağlık, mutluluk yağdırır. Bu durumda kişiler için önemli olan sıkıntı ne olursa olsun Allah’tan geldiğini düşünerek sabretmektir. Sabırlı olan, Allah’a isyan etmeyen ve bol bol dua eden insanlar hem bu dünyada hem de öbür dünyada karşılığını fazlasıyla görecektir.

Sıkıntılardan kurtulmak için birçok farklı duayı okuma şansı bulunur. İnsanlar hangi konuda sıkıntı yaşıyorsa, ona göre belirlenmiş sıkıntı duasını okuyarak bu durumdan kurtulabilir. Sıkıntı duası dendiği zaman akla ilk gelen İnşirah suresidir.

Sıkıntılardan kurtulmak için okunacak dualar şu şekildedir;

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN İNŞİRAH SURESİ NEDİR?

Sıkıntıdan kurtulmak için okunabilecek en etkili duaların başında İnşirah suresi gelir. İnşirah suresi, sıkıntılardan kurtulmak için okunacak en etkili dualar arasındadır.

İnşirah suresinin okunuşu şu şekildedir;

Bismillâhirrahmanirrahim Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’nâ ’anke vizrek. Elleziy enkada zahrek.

Ve refa’nâ leke zikrek. Feinne me’al’usri yüsrâ. İnne me’al’usri yüsrâ﴿ Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.

İnşirah suresinin Türkçe okunuşu şu şekildedir;

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

İnşirah duasının Arapça okunuşu şu şekildedir;

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَۙ ﴿1﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَۙ ﴿2﴾ اَلَّذ۪ٓي اَنْقَضَ ظَهْرَكَۙ ﴿3﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَۜ ﴿4﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ ﴿5﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۜ ﴿6﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ ﴿7﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿8﴾

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN KEHF SURESİ NEDİR?

Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dualar arasında Kehf suresi de bulunur.

Kehf suresi okunuşu şu şekildedir;

“…Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ(raşeden).

Kehf suresinin Türkçe okunuşu şu şekildedir;

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

Kehf suresinin Arapça yazılışı şu şekildedir;

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

HZ. ALİ’NİN SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN ETTİĞİ DUA NEDİR?

Hz. Ali, sıkıntıdan kurtulmak için bazı duaları okumaktadır.

Hz. Ali’nin sıkıntıdan kurtulmak için okuduğu dua şu şekildedir;

“Lâ ilâhe illâllâhül halimül kerimü sübhanellahi ve tebarekellahû rabbül-‘arşil-‘azîm vel hamdûlillahi rabbil alemin.”

Hz. Ali’nin sıkıntıdan kurtulmak için okuduğu duanın Türkçe anlamı şu şekildedir;

Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur».”

Hz. Ali’nin sıkıntıdan kurtulmak için okuduğu duanın Arapça okunuşu şu şekildedir;

لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ

ŞİDDETLİ SIKINTILARDA OKUNACAK DUA NEDİR?

Çok büyük sıkıntı içerisinde olan ve bu sıkıntısından kurtulmak isteyenlerin okuyabilecekleri dua şu şekildedir;

“İlâhî bi ehassı sıfâtike ve bi ‘izzi celâlike ve bi a’zami esmâike ve bi ‘ismeti enbiyâike ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike es’elüke ziyâdeten fi’l ‘ilm ve tevbeten kable’l mevt ve râhaten ‘inde’l mevt ve mağfireten ba’de’l mevt ve necâten mine’n-nâr ve duhûlen fi’l cenneh ve ‘âfiyeten fi’d-dünyâ ve’l âhirah bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…İlâhî bi hakkı Huseyn ve ahîhi ve ceddihî ve ebîhi ve ümmihî ve benîhi hallısnî mimmâ ene fîh bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…”

Şiddetli sıkıntılarda okunacak duanın Türkçe okunuşu şu şekildedir;

“Allâhım!  En özel sıfatın hakkı için, celâlinin yüceliği hakkı için, en büyük ismin (ism-i a’zam) hakkı için, peygamberlerinin ma’sûmiyeti hakkı için, velîlerinin nûru hakkı için, şehîdlerinin kanı hakkı için, bilgimi arttırmanı, ölmeden evvel tövbe nasîb etmeni, kolaylıkla can verebilmeyi, öldükten sonra affına uğramayı, cehennemden kurtulmayı, cennete girebilmeyi, dünyâ ve âhiret rahatını, senden rahmetin hürmetine istiyorum…Ey merhametlilerin en merhametlisi! Allahım! Hüseyin, dedesi, kardeşi, babası, annesi ve çocukları hürmetine, beni içinde bulunduğum bu durumdan rahmetinle kurtar. Ey merhametlilerin en merhametlisi!”

HZ. YUNUS’UN SIKINTILI ZAMANDA OKUDUĞU DUA NEDİR?

Hz. Yunus, sıkıntılı zamanlarında hep aynı duayı okumuştur. Hz. Yunus’ un sıkıntılı zamanlarında okuduğu dua şu şekildedir;

“…Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).”

Hz. Yunus’un sıkıntılı zamanlarda okuduğu duanın Türkçe anlamı şu şekildedir;

Senden başka ilâh yoktur. Seni tenzih ederim, muhakkak ki ben zâlimlerden oldum.

GAM VE SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA NEDİR?

Gam ve sıkıntıda okunacak dua şu şekildedir;

Kullara karşı Allah bana yeter, mahlûklara karşı Hâlik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana O yeter ki O bana kâfî gelir. Bana Allah yeter, O ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O yüce Arşın sâhibidir

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUDUĞU DUA NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmak için bu duayı okumaktadır. Hz. Muhammed’in sıkıntıdan kurtulmak için okuduğu dua şu şekildedir;

Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.

Hz. Muhammed’in sıkıntıdan kurtulmak için okuduğu duanın Türkçe anlamı şu şekildedir;

Yâ Rabb! Bütün âlemlerin ve Arş’ın sahibi ve yegâne hükümrânı Sen’sin! Başımıza gelen şu sıkıntı ve belâyı izâleye ancak sen kadirsin. Bu sebeble senden istiyoruz. Kâffe-i mahlûkat; yani bütün yaratılmışlar senin kudret elindedir. Bilcümle mahlûkatın şerrinden bizi muhafaza ile himaye eyle demektir.

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN SABAH – AKŞAM 7 DEFA OKUNMASI GEREKEN DUA NEDİR?

Sıkıntıda olan kişilerin sabah ve akşam olmak üzere 7’şer kez okuması gereken sıkıntı duası şu şekildedir;

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi  tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

Sabah akşam 7 kere okunacak sıkıntı duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

Allah bana yeter, O’ndan başka ilâh yoktur, O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın Rabbidir.” diyen kimsenin dünyâ ve âhirete âid ne üzüntüsü varsa Allah giderir, bunda ister sâdık ister kâzib olsun.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

102
1k Paylaşım, 102 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
120
Şaşkın
Başarısız Başarısız
84
Başarısız
Komik Komik
72
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
121
Helal Olsun!
lol lol
36
lol
Aşk Aşk
24
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
120
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
84
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir