Şifa Duası Nedir, Hastalara Okunacak Şifa Duaları Hangileridir?


82
794 Paylaşım, 82 points

Cenab – ı Hakk, kullarına her türlü hastalıkla mücadele edebilmeleri ve sağlıklarına kavuşabilmeleri için oldukça tesirli bazı dualar göndermiştir. Bu dualar şifa bulmak için ve sağlıklı olmak için okunabilir. Allah tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aracılığı ile gönderilen sağlıkla ilgili en önemli dualardan birisi Şifa Duasıdır. Bu yazımızda şifa duası nedir, hastalara okunacak şifa duaları hangileridir gibi sorulara cevap vereceğiz.

Allah, kullarına bazı sıkıntılar vererek imtihan eder. Ancak bu sıkıntılarla birlikte okuyabilecekleri dualar da gönderir. Sıkıntıda olan Müslümanlar, Kur’an ‘da yer alan duaları kullanarak bu sıkıntılarından kurtulabilir.ŞİFA DUASI NEDİR?

Müslümanlar, İslam dininin gereğini yerine getirdikleri zaman herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmazlar. İslam dininde yer alan kurallar, insanları sağlık yönünden rahatsız edecek hastalıklara karşı bir önlem niteliğindedir. Ancak dönem dönem her insan sağlık sorunu yaşanabilir. Bu durumlarda sabırlı olmak, tedaviye başlamak ve bolca dua edip Allah’a sığınmak gerekir.

Hastalık yaşanması durumunda okunabilecek en doğru dualardan birisi Şifa duasıdır. Şifa duası, tıbbi açıdan tedavinin uygulanması ile birlikte manevi olarak da tedavi uygulanması amacı ile okunur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, ümmetine sağlık açısından şifa bulabilmek için Şifa dualarını okumalarını tavsiye etmiştir.

İslam dininde çok sayıda Şifa duası bulunur. Bu dualar farklı zamanlarda farklı hastalıklar için okunmuştur. Hemen her Şifa duası oldukça tesirli olarak bilinir. Şifa dualarının temelinde Allah’tan yardım istemek, O’nun gücüne ve kudretine inanmak ve şifa istemek yatar.

HASTALARA OKUNACAK ŞİFA DUALARI HANGİLERİDİR?

Hastalara okunabilecek çok sayıda şifa duası bulunur. Bu duaları okumanın yanı sıra tıbbi olarak tedavi görmek de gereklidir. Sadece dua ederek iyileşmek ne yazık ki mümkün değildir. İlim kullanarak gerekli tedavinin alınmasının yanı sıra, manevi olarak da Allah’a sığınmak ve şifa dualarını okumak çifte tesir sağlayacak ve hastalıktan kurtulma konusunda yardımcı olacaktır.

Hastalara okunacak şifa duaları şu şekildedir;

HZ. AYŞE’NİN ŞİFA DUASI NEDİR?

Hz. Ayşe, hasta olanların iyileşmesi için her zaman aynı duayı okumuştur. Oldukça tesirli olan bu dua, birçok hastanın iyileşmesini sağlamıştır.

Hz. Ayşe’nin şifa duası şu şekildedir;

Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Hz. Ayşe’nin Şifa duasının Türkçe okunuşu şu şekildedir;

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.

NEBİYY – İ EKREM EFENDİMİZİN ŞİFA DUASI NEDİR?

Nebiyy – i Ekrem Efendimiz de şifa isteyenler için özel bir dua okumuştur. Birçok hastanın iyileşmesini sağlayan bu dua, oldukça tesirli olarak bilinir.

Nebiyy – i Ekrem Efendimizin Şifa duası şu şekildedir;

Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Nebiyy – i Ekrem Efendimizin Şifa duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

Allah’ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifa bulur.

DİŞ AĞRISI İÇİN ŞİFA DUASI NEDİR?

Diş ağrısı ile mücadele eden ve dayanılmaz acılar çeken kişilerin okuyabileceği bir şifa duası da bulunur.

Diş ağrısına şifa duası şu şekildedir;

Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Diş ağrısına şifa duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım! de. Biiznillahi Teâlâ şifa bulursun.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HASTALANDIĞINDA OKUDUĞU ŞİFA DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, hasta olduğu zaman hep aynı şifa duasını okurdu.

Peygamber efendimizin hastalandığında okuduğu şifa duası şu şekildedir;

Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Peygamber efendimizin hastalandığında okuduğu şifa duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana okurum

MUAVVİZETEYN ŞİFA SURESİ NEDİR?

Hastalığına şifa arayanların okuyabilecekleri şifa dualarından birisi de Muavvizeteyn Şifa duasıdır.

Muavvizeteyn Şifa duasının okunuşu şu şekildedir;

Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Muavvizeteyn şifa duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.

7 KERE OKUNACAK ŞİFA VEREN DUA NEDİR?

Şifa veren çok sayıda dua yer alır. Henüz eceli gelmemiş olan bir hastayı ziyarete giden kişinin okuması gereken bir şifa duası bulunur. Bu duanın 7 defa okunması gerekir.

7 kere okunacak şifa veren duanın okunuşu şu şekildedir;

Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.

7 kere okunacak şifa veren duanın Türkçe anlamı şu şekildedir;

Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!

ŞİFA VEREN AYETLER HANGİLERİDİR?

Şifa dualarının yanı sıra şifa veren de çok sayıda ayet bulunur. Şifa veren ayetler şu şekildedir;

TEVBE SURESİ 14/15 AYETİ NEDİR?

Şifa veren ayetlerin başında Tevbe suresinin 14 / 15. Ayetleri gelir.

Tevbe suresi 14 / 15 ayetlerin okunuşu şu şekildedir;

Kâtilûhum yuazzibhumullâhu bi eydîkum ve yuhzihim ve yansurkum aleyhim ve yeşfi sudûre kavmin mu’minîn. (mu’minîne) Ve yuzhib gayza kulûbihim, ve yetûbullâhu alâ men yeşâu, vallâhu alîmun hakîm. (hakîmun)

Tevbe suresi 14 / 15 ayetlerin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü’min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

YUNUS SURESİ 57. AYET NEDİR?

Yunus suresinin 57. Ayeti de şifa vermek amacı ile okunur.

Yunus suresi 57. Ayetin okunuşu şu şekildedir;

Yâ eyyuhân nâsu kad câetkum mev’ızatun min rabbikum ve şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil mu’minîn. (mu’minîne)

Yunus suresi 57. Ayetin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Ey insanlar! İşte size Rabbiniz ’den bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.

NAHL SURESİ 69. AYET NEDİR?

Nahl suresi 69. Ayeti, hastalara şifa olması için okunabilir.

Nahl suresi 69. Ayetin okunuşu şu şekildedir;

Summe kulî min kullis semerâti feslukî subule rabbiki zululen, yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)

Nahl suresi 69. Ayetin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır

İSRA SURESİ 82. AYETİ NEDİR?

İsra suresi 82. Ayeti şifa duası olarak okunabilen dualardan birisidir.

İsra suresi 82. Ayetin okunuşu şu şekildedir;

Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. (hasâran)

İsra suresi 82. Ayetin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.

FUSSİLET SURESİ 44. AYET NEDİR?

Fussilet suresi 44. Ayeti, şifa arayanlar için okunabilecek ayetlerden birisidir.

Fussilet suresi 44. Ayetin okunuşu şu şekildedir;

Ve lev cealnâhu kur’ânen a’cemiyyen le kâlû lev lâ fussilet âyâtuhu, e a’cemiyyun ve arabîyyun, kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun, vellezîne lâ yu’minûne fî âzânihim vakrun ve huve aleyhim amâ(amen), ulâike yunâdevne min mekânin baîd. (baîdin)

Fussilet suresi 44. Ayetin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

82
794 Paylaşım, 82 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
36
Şaşkın
Başarısız Başarısız
120
Başarısız
Komik Komik
108
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
36
Helal Olsun!
lol lol
72
lol
Aşk Aşk
60
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
36
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
120
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir