Ramazan Ayında Yapılacak En Faziletli Dualar Hangileridir?


74
724 Paylaşım, 74 points

11 ayın sultanı Ramazan ayı yine tüm ihtişamı ile geldi. Oruç tutulan ve ibadetle geçirilen bu mübarek ayda birçok Müslüman nasıl ibadet edeceği ve hangi duaları okuması gerektiğini tam olarak bilemez. Bu yazımızda Ramazan Ayında Yapılacak En Faziletli Dualar Hangileridir? Sorusuna şu şekilde cevap verilebilir.

Ramazan ayı tüm Müslüman alemi için en önemli ay olarak bilinir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Recep ayının Allah’ ın ayı, Şaban ayının kendisinin ayı ve Ramazan ayının ümmetin ayı olduğunu söylemiştir.RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı Müslümanlar için 11 ayın sultanı olarak bilinir. Allah katında en kıymetli ay olan Ramazan ayı boyunca Müslümanlar oruç tutar ve bu ayı mümkün olduğu kadar ibadetle geçirir. Ramazan ayına özel okunması gereken birçok faziletli dua bulunmaktadır.

Bu mübarek ayda bol bol dua etmenin yanı sıra Kur’ an – ı Kerim okumak da oldukça önemlidir. Ramazan ayı içerisinde en az bir kere hatim indirmek gerekmektedir. Böylece hem oruç tutarak hem ibadet yaparak hem de bolca dua ederek Ramazan ayı en faziletli şekilde geçirilebilecektir.

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Ramazan ayında yapılabilecek birçok ibadet bulunmaktadır. Bu ayı ibadetle geçirmek, kötülükten, kinden, yalandan uzak durmak oldukça önemlidir. Tövbelerin en çok kabul edildiği ay olan Ramazan ayı, affedilmek isteyen tüm Müslümanlar için bulunmaz bir nimettir.

Ramazan ayında yapılacak ibadetler şu şekilde sıralanır;

 • Geçerli bir mazereti olmayan Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutmalıdır
 • Sahur yapılmalıdır
 • İftar sofralarında misafir ağırlanmalı ikramda bulunulmalıdır
 • Teravih namazı kılınmalıdır
 • Kur’ an – ı Kerim okunmalı mümkünse hatim indirilmelidir
 • Günahların affı için sık sık tövbe edilmelidir
 • Sabırlı olunmalıdır
 • Zekat verilmelidir
 • Cemaatle namaz kılmaya özen gösterilmelidir
 • Kadir gecesinde ibadet edilmelidir
 • Sadaka verilmelidir
 • Yetim sevindirilmelidir

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK EN FAZİLETLİ DUALAR HANGİLERİDİR?

Ramazan ayında yapılacak birçok faziletli dua bulunmaktadır. Bu duaları okuyarak mübarek Ramazan ayında sevap kazanmak mümkündür. Ramazan Ayında Yapılacak En Faziletli Dualar şu şekilde sıralanıyor;

 • Okunuşu: Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru. (Buhârî, De’avât, 55)

 • Okunuşu: Allâhümme innî es’elükel-hüdâ vet-tükâ vel- ‘afâfe vel-ğınâ.

Anlamı: Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. (Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 900)

 • Okunuşu: Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve ‘âfinî verzüknî.

Anlamı: Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et. (Müslim, Zikir ve Dua, 35)

 • Okunuşu: Allâhümme kanni’nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif ‘aleyye külli ğâibetin-lî bihayr.

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)

 • Okunuşu: Allâhümme elhimnî ruşdî ve e’ıznî min şerri nefsî.

Anlamı: Allah’ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. (Tirmizî, De’avât, 70)

 • Okunuşu: “Allahümme bârik lena fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazan

Anlamı: Allah’ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.

 • Okunuşu: Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa’fu annî

Anlamı: Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!

 • Okunuşu: Allahummec’ al siyami fihi siyam’ es ve giyami fihi giyam’ el gaimin ve nebbihni an nevmet’ il- ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah’ el- alemin ve’ fu anni ya afiyen an’ il- mucrimin.

Anlamı: Allah’ım! Bugünde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bugünde beni gafillerin uykusundan uyandır, suçumu bugünde bağışla; ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim! Amin.

 • Okunuşu: Allahumme garribni fihi ila merzatike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li- giraeti ayatike bi- rahmetike ya erham’ er rahimin.

Anlamı: Allah’ım! Bugünde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bugünde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin.

 • Okunuşu: Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli- savmel’ ğadin min- şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema- ahhertü.

Anlamı: Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek tüm günahlarımı bağışla. Amin.

 • Okunuşu: Allahumme habbib ileyye fih’ il- ihsan, ve kerrih ileyye fih’ il- fusuge ve’l- isyan, ve harrim aleyye fih’ is- sehate ve’n- niran, bi- avnike ya ğiyas’ el- musteğisin.

Anlamı: Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı! Amin.

 • Okunuşu: Allahumme tahhirni fihi min’ ed- denesi ve’ l- egdar, ve sabbirni fihi ala kainat’ il- egdar, ve veffigni fihi li’ t- tuga ve suhbet’ el- ebrar, bi- avnike ya gurrete ayn’ il- mesakin.

Anlamı: Allah’ım! Bugünde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması takdir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bugünde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru! Amin.

 • Okunuşu: Allahummec’ al sa’ yi fihi meşkuran ve zenbi fihi mağfuran ve ameli fihi magbulen ve aybi fihi mestura, ya esme’ as- samıin

Anlamı: Allah’ım! Bugün de çabalarımı mükafatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü -günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı! Amin.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

74
724 Paylaşım, 74 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
12
Şaşkın
Başarısız Başarısız
96
Başarısız
Komik Komik
84
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
12
Helal Olsun!
lol lol
48
lol
Aşk Aşk
36
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
12
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
96
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir