Peygamberimizin Okuduğu Dualar Hangileridir, Resulullahın Yaptığı Dualar


90
894 Paylaşım, 90 points

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, dilinden duayı hiç düşürmemiştir. Allah’ın yardımını istemenin en kolay yolunun dua etmek olduğunu her fırsatta dile getiren Hz. Muhammed, ümmetine de bolca dua etmeyi tavsiye etmiştir. Peygamber efendimiz bazı duaları sıklıkla yapmıştır. Bu yazımızda Peygamberimizin Okuduğu Dualar Hangileridir, Resulullahın Yaptığı Dualar hakkında bilgi vereceğiz.

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU DUALAR HANGİLERİDİR, RESULULLAHIN YAPTIĞI DUALAR NELERDİR?

Peygamberimizin okuduğu birçok dua vardır. Özellikle okuduğu bazı dualardan ise asla vazgeçmemiştir. Peygamberimizin Okuduğu Dualar şu şekildedir;PEYGAMBERİMİZİN ALLAH’A SIĞINMA DUASI NEDİR?

Peygamber efendimizin en çok ettiği dualardan birisi, Allah’a sığınma duasıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, her fırsatta zayıf olduğunu dile getirerek Allah’a sığınmıştır.

Peygamberimizin Allah’a sığınma duasının okunuşu şu şekildedir;

“Allahümme innî daîfun fe kavvi fî rıdâke da’fî ve huz ilelhayri binasiyetî vec’alil islâme münteha rıdaye. Allahümme innî daîfün fekavvinî ve innî zelîlün feizzenî ve innî fakîrün ferzuknî.”

Peygamberimizin Allah’a sığınma duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

“Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği tâkatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten (katı kalplilikten), gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten (kötü hâlden) Sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fâsıklıktan, hakka muhâlefetten ve ayrılıktan, nifaktan, süm’adan (amelleri insanların duyması için yapmaktan), riyâdan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan Sana sığınırım.”

PEYGAMBERİMİZİN NURLU DUASI NEDİR?

Peygamber efendimizin sürekli söylediği nurlu duası bulunmaktadır. Hz. Muhammed, bu duaları zaman zaman okuyarak Allah’tan sinirlerine, etine, kanına, saçlarına ve derisine nur vermesini istediği hadislerde belirtilmektedir.

Peygamberimizin nurlu duası şu şekildedir;

“Allah’ım! Kalbime büyük bir nur ver; gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver; sağıma bir nur, soluma bir nur ver; üstüme bir nur, altıma bir nur ver; önüme bir nur, arkama bir nur ver; bana büyük bir nur ihsân eyle!”

PEYGAMBERİMİZİN SEFER DUASI NEDİR?

Peygamberimiz, sefere gitmeden önce her zaman dua etmiştir. İslam karşıtı düşmanlara karşı verilen mücadele kapsamında ordusuyla hareket eden Hz. Muhammed, her seferi öncesinde dua etmeyi ihmal etmemiştir.

Peygamberimizin sefer duası şu şekildedir;

“Ey yedi kat göklerin ve altındakilerin, yedi kat yerlerin ve içindekilerin, şeytanların ve sapıttıklarının, rüzgârların ve savurduklarının Rabbi olan Allâh’ım! Biz Sen’den bu beldenin, ahâlîsinin ve içinde bulunan şeylerin hayrını istiyoruz! Bu beldenin, ahâlîsinin ve içinde bulunan şeylerin şerrinden de Sana sığınıyoruz!

PEYGAMBERİMİZİN KABUL OLAN SON DUASI NEDİR?

Allah, peygamberimize üç makbul dua hakkı vermiştir. Peygamber efendimizin son kabul olan duası, ölüm döşeğindeyken kabul olmuştur. Peygamberimizin kabul olan son duası şu şekildedir;

«–Hayır! Allâh’ım beni Refîk-ı A’lâ’ya kavuştur. Ey Allâh’ım! Bana mağfiret et! Bana rahmetini ihsân et! Beni Refîk-ı A’lâ’ya (en yüce Dost’a) kavuştur!»

PEYGAMBERİMİZİN İSTİĞFAR DUASI NEDİR?

Peygamber efendimiz, yaşamı boyunca geceleri çok az uyumuş ve bu zamanını Allah’a dua ederek, istiğfar ederek geçirmiştir. Hz. Muhammed, ümmetine de bolca istiğfar etmelerini tavsiye etmiştir.

Peygamberimizin istiğfar duası şu şekildedir;

«Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lûtfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günahımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek kimse yoktur.»

RESULULLAHIN YAPTIĞI DUALAR NELERDİR?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, hemen her anını dua ederek geçirmiştir. Resulullahın Yaptığı Dualar şu şekilde sıralanabilir;

Peygamberimizin ettiği dua 1

“Allah’ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten ve açlıktan kuşkusuz sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü yoldaştır. Hıyanetten de sana sığınırım, çünkü o ne kötü arkadaştır. Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, ömrün en kötü çağına ulaşmaktan, Deccal’ın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah’ım! Kuşkusuz biz senden yolunda inleyen, ürperen ve tövbe eden kalpler istiyoruz. Allah’ım! Kuşkusuz biz senden kesin bağışlamanı, emrinin kurtarıcılarını, her günahtan selamet her iyiliği elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtuluş istiyoruz.”

Peygamberimizin ettiği dua 2

“Allah’ım! Kuşkusuz ben tembellikten, yaşlılıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir fitnesinden ve azabından, cehennem fitnesi ve azabından, zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Mesih Deccal’ın fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah’ım! Hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır.”

Peygamberimizin ettiği dua 3

“Allah’ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım.”

Peygamberimizin ettiği dua 4

“Allah’ım! Fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan kuşkusuz sana sığınırım. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, senin tek başına Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle, ey celal ve ikram sahibi.”

Peygamberimizin ettiği dua 5

“Allah’ım! Kuşkusuz ben nefsime çok zulmettim ve senden başka günahları bağışlayacak kimse yok. Beni katından bir mağfiretle bağışla ve bana merhamet eyle! Kuşkusuz sen çok bağışlayan ve çok esirgeyip merhamet edensin.”

Peygamberimizin ettiği dua 6

“Allah’ım! Kuşkusuz ben senden iffet; dünyamda, dinimde, ailemde ve malımda afiyet isterim. Allah’ım! Kusurumu ört, korkumu gider ve beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden muhafaza eyle! Alt tarafımdan suikaste uğramaktan sana sığınırım.”

Peygamberimizin ettiği dua 7

“Allah’ım! Kuşkusuz sen sözümü işitir, bulunduğum yeri görür, gizlimi ve açığımı bilirsin. Yaptığım hiçbir şey sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, sığınma talep eden, korkmuş, tedirgin ve günahını kabul ve itiraf eden bir kul olarak senden miskinin istemesi gibi istiyor, sana suçlu ve zelil kimsenin yalvardığı gibi yalvarıyor ve boynunu sana eğmiş, senin için gözyaşı dökmüş, cismi sana itaatkar ve sana mecbur olan korkmuş ve kör kimsenin duası gibi sana dua ediyorum. Allah’ım! Beni sana dua etmekten mahrum eyleme, bana karşı çok şefkatli ve çok merhametli ol ey kendisinden istenenlerin en hayırlısı ve verenlerin en hayırlısı!”

Peygamberimizin ettiği dua 8

“Allah’ım! Kuşkusuz ben acil olsun tehirli olsun, bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden isterim. Acil olsun tehirli olsun, bildiğim bilmediğim bütün şerlerden kuşkusuz sana sığınırım. Allah’ım! Kuşkusuz ben senden istemiş olduğu şeylerin hayrını senden ister, kulun ve peygamberin olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sığınmış olduğu şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah’ım! Kuşkusuz ben senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve fiilleri ister, cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve fiillerden sana sığınır ve benim için verdiğin her hükmün hayrını senden isterim.”


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

90
894 Paylaşım, 90 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
108
Şaşkın
Başarısız Başarısız
73
Başarısız
Komik Komik
60
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
109
Helal Olsun!
lol lol
25
lol
Aşk Aşk
12
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
108
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
72
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir