Nikah Duası Nedir, Nikahta Okunması Gereken Dualar Hangileridir?


80
784 Paylaşım, 80 points

İslam dinine göre evlenecek olan kişilerin dini nikah kıydırması gereklidir. Dini nikah, evliliğin Allah huzurunda resmileştirilmesidir. Müslüman olan çiftler, resmi nikah öncesinde mutlaka dini nikah kıydırırlar. Dini nikah, imama tarafından dualar eşliğinde kılınır. Bu nikah sırasında okunan özel dualar da vardır. Bu yazımızda nikah duası nedir, nikahta okunması gereken dualar nelerdir gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Dini nikah, halk arasında imam nikahı olarak da bilinir. Dini nikah, İslam dinine inanan Müslümanlar için zorunludur. Allah katında evliliğin başlıca simgesi dini nikahtır. Dini nikah, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sünnetlerinden birisidir. Peygamber efendimiz dini nikah ile ilgili şu sözleri söylemiştir; “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur, kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” Hz. Muhammed diğer bir sözünde ise gençlere şöyle seslenmiştir; “Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü daha çok öne eğer ve iffeti daha fazla korur. Kimin evlenmeğe gücü yetmezse, oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır.”NİKAH DUASI NEDİR?

Nikah duası, dini nikah kıyılırken okunan bir duadır. Nikah duası, dini nikah sırasında imam tarafından okunur. Nikah duaları okunmadan kıyılan nikah geçerli olmayacaktır. Nikah duası, nikahın içerisine dağıtılmış şekilde gerçekleştirilir. Evlenecek olan çiftin bu evliliği onaylamasıyla farklı nikah duaları okunur.

DİNİ NİKAH NASIL KIYILIR?

Dini nikah öncesinde evlenecek olan çift, çiftin babalarının isimleri ve onların şahitliğini yapacak olan kişilerin isimleri bir kağıda yazılır. Dini nikah sırasında konulması gereken mehir de kağıda eklenir. Evlenecek çiftten kız sağ tarafa erkek ise sol tarafa oturtulur. Şahitlerin de oturmasının ardından imam, öncelikle Allah’ın sıfatları hakkında kısa bir konuşma gerçekleştirir. Bu konuşmanın ardından nikah kısmına geçilir.

NİKAHTA OKUNMASI GEREKEN DUALAR HANGİLERİDİR?

Dini nikahta okunması gereken dualar şunlardır;

Elhamdü lillâhi’l-lezî zevvece’l-ervâha bi’l-eşbâhı ve ehalle’n-ni-kâhâ ve harreme’s-sifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlina Muhammedini’l-lezî beyyene’l-harâme ve’l-mübâh. Ve alâ âlihî ve ashâbihi’l-lezîne hüm ehlü’s-salâhı ve’l-felâh. Eûzü billahi mine’şşeytânirracim. Bismillâhirrahrnâııirrahim. Ve enkıhu’l-eyâmâ minküm ve’s-sâlihîne min ıbâdiküm vc imâiküm in yekûnû fukarâe yuğnihi’mu’l-lâhü min fadlihî. Vallâhü vâsiun alim. Sadeka’l-lâhü’l-azîm. Kaale resûlullâh sallallâhü Teâlâ aleyhi ve sellem. Ennikâhu sünneti fenten rağibe an sünneti feleyse minnî. Sadeka resûlu’llâh.

Nikah duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

Allah’a hamd olsutı ki, ruhları cesedlerle birleştirdi. Nikâhı helâl, zinayı haram kıldı. Saiât ve selâm Resûlümüz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) olsun ki, haram ve mübahı beyan etti. Salât ve selâm Peygamberimizin ehline ve ashâbma olsun ki, onlar salât ve fe-îâha (kurtuluşa) ermiş kimselerdir. Recm olunmuş şeytandan Allah’a (c.c.) sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (Hazret-i Allah Kur’ân-ı Kerîm’de buyuruyor ki: “Bir de içinizden bekarlan ve kölelerinizle câriyelerinizden sâlihleri (evlenme durumunda olanları) evlendirin. Eğer fukara iseler, Allah onlara fazlından nzık ihtiyaçlarını giderir. Allah’ın ihsanı geniştir, Alîm’dir Her şeyi hikmeti üzere bilerek verir.” Sadeka’Mâhü’l-azîm.

Bu duanın okunmasının ardından  imam herkesin ellerini dizleri üzerine koymasını ister. İmam evlenecek çifte şöyle sorar;

“Allah’ın emri, Peygamberimizin sünneti, Imam-ı A’zam Efendimiz’in içtihadı, hazır olan şahitlerin şehadeleri ve (meselâ) 2 milyon lira mihr-i müeccel ve yine aranızda kararlaştırmış olduğunuz mihr-i muaccel ile kendinizi, nefsinizi filancanın oğlu falancaya helalliğe, zevceliğe verdiniz mi?”

Bu soruya gelin olan kızın “Evet” cevabını vermesinin ardından iki kere daha aynı soru sorularak üçe tamamlanır. Kızın cevaplama işlemi sona erdikten sonra damada dönen imam ona da şöyle sorar;

“Allah’ın emri, Peygamberimizin sünneti, Imam-ı A’zam Efendimiz’in içtihadı, hazır olan şahitlerin şehadeueri ve (meselâ) 2 milyon lira mihr-i müeccel ve yine aranızda kararlaştırmış oldugunuz mihr-i muaccel ile kendinizi, nefsinizi filancanın oğlu falancaya  helâllığa falanca kişi Allah’ın emri, Peygamberimizin sünneti, İmam ı A’zam Efendimizin içtihadı, şahitlerin şehâdeti ve şu kadar mihr-i müeccel ve şöyle mihr-i muaccel ile falancanın kızı filancayı hanımlığa, helâllığa aldın mı? , zevceliğe verdiniz mi?”

Damadın “aldım” demesi de üç kere tekrarlandıktan sonra imam şahitlerin şehadeti ile nikahı kıydığını söyleyip şöyle devam eder;

Nikah duası okunuşu

Allâhümmec’al hâze’l-akde meymûnen mübâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten vc mahabbetcn vc karârâ, velâ lec’al beynehümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin ve Hadîcete‘l-kübrâ ve kemâ ellefte beyne Aliyyin ve Fâtımete’z-Zehrâ, Allâmümmec â’ti lehümâ evlâden sâlihan ve rizkan vâsian ve umren tavîlâ. Rabbenâ hep lenâ min ezvâçinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ li’l-müttakıyne imâmâ. Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil âhire-ti haseneten ve kına azâbennâr.

 

Nikah duası anlamı

Allah’ım, bu akdi (nikâhı) uğurlu ve mübârek eyle. Aralarında kaynaşma, sevgi ve devamlılık yarat; aralarında nefret, fitne ve birbirlerinden uzaklaşma nasip eyleme. Allah’ım, Adem aleyhisse-lâm ile Havvâ validemizi, Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) ile Hatice vâlidemizi ve Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma’yı (r. anhâ) kaynaştırdığın gibi bunların aralarında da kaynaşma (ve anlaşma) ver. Allah’ım, onlara sâlih evlât, geniş rızık ve uzun ömür ihsan eyle. Rabbenâ heb lenâ min ezvâçinâ ve zürriyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ li’l-müttakıyne imâmâ. Ey Rabbimiz, dünyada da. âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azâbından koru.

Bu duanın da okunması ile dini nikah tamamlanmış ve çift Allah katında evlenmiş olacaktır.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

80
784 Paylaşım, 80 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
36
Şaşkın
Başarısız Başarısız
121
Başarısız
Komik Komik
108
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
36
Helal Olsun!
lol lol
72
lol
Aşk Aşk
60
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
36
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
120
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir