MSB 1072 İşçi Alımı Yapacak!


47
454 Paylaşım, 47 points

Milli Savunma Bakanlığı, bünyesinde görevlendirmek üzere 1072 işçi alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan personel alım ilanı kapsamında şartlara uygun olan tüm adayların başvuruları değerlendirmeye alınacak. Bu yazımızda MSB 1072 İşçi Alımı Yapacak! Başlığının detaylarını anlatacağız.

Milli Savunma Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince daimi çalışmak üzere 1072 işçi alımı yapacağını açıkladı. Açıktan alınacak olan personel için İŞKUR üzerinden ilan yayımlandı.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1072 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde daimi olarak çalıştırılacak olan 1072 personel adayı, İŞKUR üzerinden yayınlanan alım ilanı üzerinden başvuru ile işe girme şansına sahip olacak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek olan adayların öncelikle belirlenmiş olan şartlara uygun olması gerekiyor.

Şartlara uygun olan adaylar, sözlü – uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından alım sayısının dört katı kadar aday kabul edilecek. Ardından kura çekimi ile işe girme şansına sahip olacak adaylar belirlenecek.

MSB 1072 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MSB 1072 İşçi Alımı başvuru şartları şu şekilde sıralanır;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Milli güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak
 • Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
 • Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir)
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak
 • Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir
 • Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir
 • İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır

MSB 1072 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB 1072 İşçi Alımı başvurusunda bulunacak olan adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yayınlanan başvuru sayfası üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuruda bulunan adaylar, öncelikle sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır. Sınava girme hakkı işe alınacak olan aday sayısının 4 katı kadar olacaktır.

Başvuruda bulunmuş olan adayların sınava girebilmesi için noter huzurunda çekiliş yapılarak sınava girme hakkı kazananlar belirlenecektir. Sınava girecek olan adayların şartları taşıyıp taşımadıkları, eğitim durumları, tecrübeleri, öncelik durumları ve mesleki belgeleri kontrol edilecektir. Yapılacak olan sınavda başarılı olan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 1072 işçiden birisi olma hakkını kazanacaklardır.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

47
454 Paylaşım, 47 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
12
Şaşkın
Başarısız Başarısız
96
Başarısız
Komik Komik
85
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
12
Helal Olsun!
lol lol
49
lol
Aşk Aşk
36
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
13
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
97
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir