Mezhep Nedir, İslam Dinindeki Mezhepler Hangileridir?


68
664 Paylaşım, 68 points

Kur’an – ı Kerim’de yer almayan bildiler, Peygamber Efendimiz tarafından ayetler ve hadisler ve sünnetlerle verilmiştir. Bu bilgiler zaman içerisinde farklı şekillerde yorumlanarak görüş ayrılıklarına neden olmuştur. Dini anlamda yaşanan görüş ayrılıklarından dolayı mezhepler oluşmuştur. Bu yazımızda mezhep nedir, İslam dinindeki mezhepler hangileridir sorularına cevap vereceğiz.

Dinimiz gereği her türlü İslami bilgiyi bulmak için Kur’an – ı Kerim’i kullanırız. Kuran içerisinde yer almayan bazı bilgiler için ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in söylediği sözler ve sünnetleri dikkate alırız. Bu sözler, bazı zamanlarda farklı yorumlanarak mezheplerin oluşmasını sağlamıştır.MEZHEP NEDİR?

Mezhep, kelime anlamı olarak gidilen yol ve benimsenen görüş demektir. İslami olarak ize mezhebin anlamı, kapalı ve kesin olmayan ayet ve hadislerin İslam’a ters düşmeyecek şekilde yorumlanması ve sorulara çözüm getirilmesi demektir. Mezhepleri, dini olarak görüş ayrılıklarına düşmekten dolayı oluşmuştur.

DİNLERDEKİ MEZHEPLER HANGİLERİDİR?

Farklı dinlerin kullandığı çok sayıda mezhep bulunur. Dinlerdeki mezhepler şunlardır;

 • İslamiyet
 • Budizm
 • Hinduizm
 • Hristiyanlık
 • Yahudilik

İSLAM DİNİNDEKİ MEZHEPLER HANGİLERİDİR?

Diğer dinlerde olduğu gibi İslam dininde de birçok mezhep bulunur. İslam dinindeki mezhepler iki grupta değerlendirilir. İslam dini mezhep grupları şunlardır;

 • Fıkhi Mezhepler
 • İtikadi Mezhepler

FIKHİ MEZHEPLER HANGİLERİDİR?

İslam dini içerisinde bulunan ibadet, evlilik, boşanma, miras, ticaret ve amel gibi konular üzerine çıkan mezheplerdir. Fıkhi mezhepler şunlardır;

HANEFİ MEZHEBİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

İslam dininin sünni mezhebidir. Kurucusu İmam – ı Azam olarak adlandırılan Ebu Hanefi’dir. Hanefi mezhebi Irak topraklarında doğmuş ve batıya doğru yayılmıştır. Abbasiler döneminin gerilemeye giden bu mezhep, Osmanlı Devleti’nin kurulması ile yeniden canlanmıştır. Hanefilik mezhebinde bir sorunun çözümü için ilk bakılan Kuran ayetleri olur. Ayetlerde çözüm bulunmazsa peygamber efendimizin sünnetlerine bakılır. Hanefi mezhebi, Hz. Muhammed’in yaşayışını kendisine örnek alır. Türkiye’de nüfusun çoğunluğu Hanefi mezhebine bağlıdır. Hanefilik mezhebinin yaygın olduğu ülkeler şunlardır;

 • Türkiye
 • Afganistan
 • Pakistan
 • Mısır
 • Suriye
 • Ürdün
 • Hindistan
 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Bosna Hersek
 • Romanya

MALİKİ MEZHEBİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Maliki mezhebi, İmam Maliki Bin Enes tarafından kurulmuştur. İmam Maliki, yaşamı boyunca Medine’den hiç ayrılmamıştır. İlk olarak Hicaz halkı tarafından benimsenen Maliki mezhebi, hac görevini yerine getirenler arasında da kısa sürede yayılmaya başlamıştır. Maliki mezhebi, tamamen Hz. Muhammed’in doğrultusunda ilerlemektedir.

ŞAFİİ MEZHEBİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Şafii mezhebi, İmam – ı Şafi tarafından kurulmuştur. İlk olarak Mısır’da başlayan bu mezhep, Irak, Yemen, Suriye ve Horosan ’ a yayılmıştır. Türkiye topraklarında özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Şafi mezhebine bağlı insan sayısı fazladır.

HANBELİ MEZHEBİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Hanbeli mezhebi, Ahmet Bin Hanbel tarafından kurulmuştur. Kuran ve hadisleri ön planda tutan bu mezhep, Kuran ve sünnetler ile soruna çözüm bulamıyorsa, en yakın çözüm yolunu uygular. Günümüzde en fazla Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da bu mezhebe bağlı insanlar bulunur.

İTİKADİ MEZHEPLER HANGİLERİDİR?

İtikad kelimesinin anlamı, aksine ihtimal vermeyecek şekilde bir şeyi kabul etmektir. İtikadi mezhepler, iman ve inanç konularına çok fazla yoğunlaşmış mezheplerdir. İtikadi mezhepler şunlardır;

EHL – İ SÜNNET MEZHEBİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Hz. Muhammed’in (SAV) yolundan giden ve bu yoldan hiç sapmayan kişilerin oluşturduğu mezheptir. Bu mezhepte sadece Kuran ve sünnetlerde denilenlere inanılır. Ehl – i Sünnet mezhebinde iki farklı kol bulunur. Ehl – i Sünnet kolları şunlardır;

 • Matüriddiyye Mezhebi: kurucusu Semerkand köylerinde doğmuş olan Ebu Mansur Muhammed’dir. Hanefiler genel olarak bu mezhebe bağlıdır.
 • Eş’ariyye Mezhebi: kurucusu Ebu’l Hasan Eş’ari’dir. Maliki ve Şafii mezhebine bağlı insanlar bu mezhebe de mensuptur.

EHL – İ BİD’A MEZHEBİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Hz. Muhammed’ in (SAV) sünnetlerini ve Kuran’ın hükümlerini kendisine göre uyarlayıp uygulayan kişilerin bulunduğu mezheptir. Bu kişiler sünnet yolundan sapmıştır. Bu mezhebe mensup kişiler için Bid’at’a (sapkınlık) giren kişiler denmektedir.

Ehl – i Bid’a mezhebinin birçok farklı kolu bulunur. Ehl – i Bid’a kolları şunlardır;

 • Cebriye: insanlara seçme hakkının verilmediğini savunan koldur.
 • Mu’tezile: aklın vahiden daha üstün olduğunu savunan koldur.
 • Mürcie: istedikleri kadar günah işleyip sonrasında ‘La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah’ diyerek cennete gireceklerine inanan koldur.
 • Haricilik: sadece Kur’an – ı Kerim hükümlerine inanan ve Hz. Muhammed’in sünnetlerini yok sayan koldur.
 • Şia: Kur’an – ı Kerim içerisinde yer alan bazı ayetlerin eksik olduğuna inanan ve Hz. Ali dışındaki halifeleri sevmeyen koldur.
 • Vehhabilik: İngilizler tarafından ortaya çıkartılan ve ümmeti bölmekle görevlendirilmiş koldur.

EHL – İ DELALET MEZHEBİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Ehl – i Delalet mezhebi Allah’a peygambere ve ahirete iman konusunda sapkınlıklar yaşayan kişilerin bağlı olduğu mezheptir. Durzilik ve Bahailik bu mezhebe örnektir. Bahailer, kurucularını ilah olarak gören ve onun öldüğü evin yönüne doğru namaz kılan kişilerden oluşur.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

68
664 Paylaşım, 68 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
12
Şaşkın
Başarısız Başarısız
96
Başarısız
Komik Komik
85
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
12
Helal Olsun!
lol lol
48
lol
Aşk Aşk
36
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
12
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
96
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir