Maaşın Ne Kadarı Haciz Edilebilir, Haciz Hangi Durumlarda Olur?


80
784 Paylaşım, 80 points

Bir yerde maaşlı olarak çalışan kişiler, bankalardan aldıkları kredi ya da kredi kartı borcunu ödemedikleri zaman sıkıntı ile karşılaşabilirler. Bankalar, alacaklarına karşılık çalışanların maaşına haciz getirme hakkına sahiptir. Bu yazımızda Maaşın Ne Kadarı Haciz Edilebilir, Haciz Hangi Durumlarda Olur sorularına cevap vereceğiz.

Günümüzde birçok çalışanın maaşında ne yazık ki haciz bulunmaktadır. Maaşa gelen haczin nedeni, çalışan kişinin borcunu ödememesi olarak gösterilir. Bankadan aldığı borcu ödemeyen kişilerin bu borcu, maaş haczi ile karşılanabilir.MAAŞ HACZİ NEDİR?

Maaş haczi, İcra İflas Kanunu kapsamında bir kişinin düzenli olarak ödeme yapmaması durumunda çalışma karşılığı işyerinden aldığı ücret üzerinden borcunun karşılanması işlemidir. Bankalar, icra yolu ile çalışanların maaşlarının belirli bir kısmına haciz koyma hakkına sahiptir. Bankalar borca karşılık olarak genelde taşınır taşınmaz tüm mallara haciz koyar. Ancak bazı durumlarda borca göre maaşa haciz koyma işlemi de gerçekleştirilebilir.

MAAŞ NASIL HACZEDİLİR?

Bankalar özel sektör ya da devlet çalışanı ayırt etmeden her borcu olanın maaşına haciz koyma hakkına sahiptir. Maaş haczi konulabilmesi için öncelikle borçlu olan kişi ile ilgili bir icra takibi başlatılmış olması gerekir. İcra takibinin kesinleşmesinin ardından, borçlunun maaşlı çalışan olup olmadığı tespit edilir.

İcra müdürlüğüne geçen borçlu dosyasının 90 günlük süre içerisinde ödenmesi beklenir. Borçlu olan kişi bu süre zarfında ödeme yapmamaya devam ederse, son bir uyarı yapılarak 7 günlük son ödeme süresi verilir. Bu 7 günlük sürede de ödeme yapılmaması durumunda kişinin maaşına haciz işlemi uygulanır.

MAAŞIN NE KADARI HACİZ EDİLEBİLİR?

Bir çalışanın maaşına haciz gelmesi durumunda toplam maaşın 4’te 1’i banka tarafından borca mahsuben kesilir. Ancak borç eğer nafaka gibi bir nedenden dolayı haciz ediliyor ise, kesilme oranında değişiklik söz konusu olabilir.

Borçlu olan kişi aktif olarak sigortalı ise borcunun dörtte biri haciz yolu ile kesilerek borca yatırılabilir. Borçlu olan kişi dilerse İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak maaşının daha yüksek kısmının icra ile borcuna karşılık kesilmesini talep edebilir. Böylece borcun çok daha kısa sürede bitmesi sağlanacaktır. Borçlunun talebi dışında bankalar icra yolu ile maaşın dörtte birinden fazlasını kesme hakkına sahip değildir.

HACİZ UYGULANAN DURUMLAR NELERDİR?

Haciz işleminin uygulanması için bazı durumların gerçekleşmesi gerekir. Haciz uygulanan durumlar şu şekilde sıralanır;

  • Maaşlar
  • Tahsisat Ve Her Nevi Ücretler
  • İntifa Hakları Ve Hasılatı
  • İlama Müstenit Olmayan Nafakalar
  • Tekaüt Maaşları
  • Sigortalar
  • Tekaüt Sandıkları Tarafından Tahsis Edilen İratlar

HACİZ HANGİ DURUMLARDA OLUR?

Borcu olan ve hakkında haciz işlemi uygulanan kişiler eğer çalışıyor ise alacaklının talebi doğrultusunda maaşına icra müdürlüğü tarafından tebligat ile haciz gönderilmesi mümkündür. Haciz işlemi, uygulanan kişinin maaşının dörtte birlik kısmı, işveren tarafından haciz tebligatından verilmiş olan IBAN numarasına gönderilir. Bankanın bu orandan daha fazla kesinti yapmaya hakkı bulunmamaktadır.

 

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

80
784 Paylaşım, 80 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
72
Şaşkın
Başarısız Başarısız
36
Başarısız
Komik Komik
24
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
72
Helal Olsun!
lol lol
108
lol
Aşk Aşk
96
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
72
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
36
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir