Kredi Borcu Olan Eve Kredi Alınır Mı?

Konut kredisi ile alınmış ancak kredi borcu bitmemiş evlere kredi alınıp alınamayacağını merak eden kişilerin en fazla sorduğu sorulardan birisi olan, kredi borcu olan eve kredi alınır mı? Sorusu, editörlerimize de fazlaca sorulmaktadır. Bu yazımızda sizlere kredi borcu olan eve kredi alınır mı? Sorusunun cevaplarını vereceğiz.

Kredi Borcu Olan Eve Kredi Alınır Mı?

Tüm bankalar müşterilerine konut kredisi verdiklerinde, kredi borcu bitene kadar bu kredi ile alınmış olan evi ipotek etmektedirler. Konut kredisine bu şekilde baktığımızda, konut kredisi ile alınan evin borcu bitene kadar bankaya ait olduğunu söylemek, mümkündür. Zira bankalar kullanmış olduğunuz konut kredisi bitene kadar, evin satışını ya da farklı şekillerde kullanımını engellemektedir.

Şayet konut kredisi borcunun ödenmemesi durumunda, banka eve yasal olarak el koyabilmektedir. Kredi borcu olan eve kredi alınır mı? Sorusuna net bir cevap verecek olursak, mevcut konut kredisi borcu bitene kadar aynı evi ipotek göstererek kredi almak mümkün değildir. Öncelikle ev üzerindeki konut kredisi borcu ödenerek, ipotek kaldırılmalıdır.

İpotekli Eve İkinci İpotek Nasıl Uygulanır?

Konut kredisi nedeniyle ipotekli bulunan eve ikinci bir ipoteğin konularak yeni bir eve alınabilmesi için, konut kredisinin önemli bir bölümünün ödenmiş olması ve başvuru yapılacak bankanın, kalan borcu ödeyerek evi tekrar ipotek edip yeni bir kredi vermeyi kabul etmesi gerekmektedir. Bu işlem farklı bir banka üzerinden yapılabilirken, evi ipotek eden banka da aynı şekilde hizmet sunabilmektedir. Örnek vermek gerekirse 200 bin lira bedelle alınan evin kalan konut kredisi borcu 10.000 lira ise, banka yeni bir kredi açarak öncelikle bu 10 bin liralık borcu kapatmakta ve evin üzerindeki ilk ipoteği kaldırmaktadır. Sonrasında ise yeni bir konut kredisi açarak evin ipotek edilmesini ve yeni konutun alınmasını sağlamaktadır. Bu işlemi bir diğer bankanın yapması halinde, evi ilk ipotek eden bankaya resmi bir yazı göndererek bankanın ev üzerindeki ipoteğin kalkması için, gerekli olan borç kapatma tutarını resmi olarak talep etmektedir.

Gelen resmi yazıya göre borcun tutarına da dikkat edilerek, banka evin 1. Derecede ipotek edildiği bankaya olan borcu kapatıp, müşteriye yeni bir konut kredisi vererek evi ipotek etmekte ve ilk dereceden ipoteğe hak kazanmaktadır. Yani daha anlaşılır bir şekilde anlatacak olursak, banka verdiği kredi ile hem eski konut kredisi borcunu kapatmakta, hem de yeni bir konut kredisi vermektedir. Ancak bu durum genellikle yüksek gelir beyan edebilecek kişiler, ya da konut kredisi borcu oldukça az olan kişiler için geçerlidir.

Yukarıda bahsettiğimiz işlemlerin yapılabilmesi için, mevcut ipotekli evin konut kredisinin önemli bir bölümünün ödenmiş olması gerekmektedir. Yoksa borcun önemli çoğunluğunun durması halinde ikinci bir konut kredisi anlamı taşıyacak olan kredileri, bankaların orta düzeyde gelire sahip olan müşteriler için kullandırması pekte mümkün değildir.