Kosgeb Kredisi Almanın Şartları ve İş Planı

Ticaret yapmak isteyen, kendini işini kurmak isteyen vatandaşlara devlet kredi desteği vermektedir. Bu sayede iş bulamayan ancak ticaret yapmak için çeşitli fikirlere sahip olanlar proje üreterek bunu hayata geçirir.  Devlet ekonomik kalkınmayı sağlamak amacı ile girişimcilere belirli oranlarda kredi desteği veriyor. Kosgeb Kredisi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması ve geliştirilmesinde kullanılmak üzere verilen devlet desteğidir.

Kosgeb Kredisi Almanın Aşamaları Nelerdir?

Devletin teşvik kredisi ile işyeri açmak ve işletmek için ilk aşamada kosgeb kurslarına katılmak gerekir. Bu kurslar belirli aralıklarla ücretsiz olarak devlet tarafından verilir. Tüm şehirlerin farklı ilçelerinde yer alan kosgeb müdürlüklerinde eğitim verilir. Eğitim tarih yer ve saatleri yıllık plan olarak bilgilendirme amacı ile ilan edilir. Eğitim başvuruları kosgeb internet sitesinden yapılır. Kurs sonucunda verilen kosgeb sertifikası ile başvurunun ilk aşaması tamamlanmış olur. Kosgeb kredisi almak için online olarak kosgebe üye olmak gerekir. Veri tabanına kayıt yapılarak, işletme kurulur. Daha sonra Kobi beyannamesi hazırlanır ve yetkililer tarafından kontrol edilir. Girişimcilik desteği başvurusu yapıldıktan sonra iş planlaması yapılır. İş planı kabul edilenler kosgeb ödeme formu ve diğer evraklar ile başvuru yapar.

Kosgeb kredilerinde Kimlere Öncelik Verilir?

Kosgeb kredilerinden faydalanmak isteyen kadın girişimcilere öncelik verilir. Özellikle kırk yaş ve üstü kadın girişimciler ön planda tutulur. Yerli ve milli kaynaklarla üretim yapan ve ithal edilen ürünleri üreten işletmeler desteklenir. Teknolojik olan ve ülkeye kattığı katma değer açısından yüksek olan ürünlere yönelik işletmelere gereken destek verilir. Bununla birlikte kosgeb kredileri için gerekli şartları yerine getiren işletmeler kurulum için ve geliştirme faaliyetleri için destek alır. Kosgeb kredileri elli bin lira hibe olarak verilen, yüz bin lira ise faizsiz kredi şeklindedir. Daha farklı şartlarda daha yüksek oranlarda devlet destekleri de mevcuttur.

Kosgeb Kredi Başvurularını Kimler Yapabilir?

Kredi için başvuru yapmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı vardır. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklular kosgeb desteği alamaz. Ayrıca on sekiz yaşını doldurmuş olmalıdır. Kosged programları dahilinde eğitime katılması gerekir. Kredi için başvuru yapan işletmeler güvenlik soruşturması aşamasından geçirilir. Yeni kurulacak olan işletmelerde daha önce kosgeb kredisi almış olanlar başvuramaz. Ancak ar-ge çalışmaları, üretim kapasitesini arttırma ve geliştirme amacı ile başvurular yapılmaktadır. Ayrıca Kosgeb programlarından yararlanarak fuar, iş gezisi, tanıtım, istihdam desteği, tasarım desteği gibi birçok konularda devlet desteğinden yararlanma imkanı vardır.

Kosgeb İş Planlaması Nasıl Hazırlanır?

İşletmeye dair bir rehber konumunda ola  iş planı dokümanı, kredi almanın en önemli şartıdır. Kosgeb iş planması ile işletmeler gelecek planlarını ve hedeflerini açıklar.  Üretilecek mal ve hizmete konu olan ürün nedir, mahiyeti nedir açıklanarak üretim amacı belirlenir. Ürünün nasıl üretileceği, kullanılacak araç ve teçhizat konusunda gerekli bilgiler verilir. Üretim, dağıtım ve pazarlama için gerekli insan gücü ile ilgili bilgiler raporlanır.

İşletmenin nasıl ve kimler tarafından yönetileceği açıklanır. Ürünlerin satışına ve pazarlamasına dair yapılan planlar yapılır. Aylık ve yıllık bazda kazanç hedefleri belirlenir.  Talep edilecek olan kredi miktarı ve türü belirtilir. Kosgeb planı hazırlanırken kosgeb’in atadığı danışmanlardan faydalanmak mümkündür. İş planı hazırlarken her aşamada bu danışmanlardan faydalanmak mümkündür. Bunun yanında özel danışmanlık şirketleri de bu alanda hizmet verir. Ancak iş planlamasını herkes kendisi rahatlıkla yapabilir. İş planlamasının içinde bulunulan döneme uygun olarak güncel şekilde yapılması gerekir. Kosgeb kurulu tarafından incelenecek iş planını  kabul edilmesi için titizlikle hazırlanması gerekir.