KOSGEB İş Planı Örneği (Yeni Sisteme Göre)


61
604 Paylaşım, 61 points

KOSGEB, girişimcilere hibe desteği sunmaya devam ediyor. KOSGEB desteği alabilmek için öncelikle girişimcilerin bir iş planı hazırlaması gerekiyor. İş planı hazır olan girişimcilerin destekten faydalanma süreleri çok daha hızlı oluyor. Bu yazımızda KOSGEB iş planı örnekleri hakkında bilgi vereceğiz.

KOSGEB iş planı hazırlarken bazı detaylara dikkat etmek gerekir. İş planı üzerinde, yapılacak işle ilgili olarak her türlü bilginin detaylı olarak paylaşılması şarttır. Ne kadar açıklayıcı bir iş planı hazırlanırsa, destek alma olasılığı o kadar fazla olacaktır.KOSGEB İŞ PLANI HAZIRLANACAK SEKTÖRLER NELERDİR?

KOAGEB tarafından birçok farklı alanda sunulan iş planlarına destek sunulmaktadır. KOSGEB iş planı hazırlanacak sektörler şu şekilde sıralanır;

 • Lokanta, cafe, çay bahçesi vs.
 • Elektrik – elektronik sektörü
 • Bilgisayar teknik servisi
 • İnternet yazılım ve danışmanlık
 • Güvenlik kameraları
 • Gıda ürünleri
 • Üretim sektörü
 • Fabrika kurmak
 • Pazar tezgahı açma
 • Elbise üretimi
 • Giyim mağazası açmak
 • Ayakkabı imalatı
 • Doğalgaz tesisatı ve petek, kombi satışı
 • Kırtasiye dükkanı açmak
 • Gözlük ve numaralı lens satışı
 • Havlu, bornoz, nevresim toptan satışı
 • Medikal ürünlerin teknik servisi
 • Yapı ve bina işleri
 • İç mimarlık konseptleri
 • Yapı sağlamlık kontrol firması

KOSGEB İŞ PLANI ÖRNEĞİ NASILDIR?

KOSGEB desteği için hemen her iş alanı için iş planı örneği hazırlamak mümkündür. KOSGEB iş Planı örneğinde bulunması gereken bilgiler şu şekildedir;

1.İŞ FİKRİ

 1. Girişimcinin adı soyadı
 2. Tarih

2.İŞ PLANI ÖZETİ

 1. Girişimci hakkında kısa bilgi
 2. İş fikrinin kısa anlatımı
 3. Genel olarak iş kurma süreci planı

3.GİRİŞİMCİ

 1. Girişimcinin kişisel özellikleri
 • Girişimcinin adı – soyadı
 • Girişimcinin adresi – telefon numarası
 • Girişimcinin doğum yeri- doğum tarihi
 • Girişimcinin e – mail adresi
 • Girişimcinin fax numarası
 • Girişimcinin medeni hali
 1. Girişimcinin eğitim durumu
 • Son mezun olduğu okul
 • Son mezun olduğu bölüm
 • Mezuniyet tarihi
 • Aldığı sertifikalar
 • Bildiği yabancı diller ve düzeyi
 • Bilgisayar kullanım düzeyi
 1. Girişimcinin çalıştığı işler
 • Çalışma dönemi (yıl olarak)
 • İş yerinin adı
 • Çalıştığı bölüm
 • Görevi
 • Çalışma süresi
 1. Girişimcinin beceri ve deneyimleri
 • Birkaç madde halinde sahip olduğu denetimler ve becerileri anlatılacak
 1. Girişimcinin iş fikrini seçme nedeni
 • Birkaç madde halinde işi seçme fikri hakkında bilgi verilecek
 1. Girişimcinin kısa dönem hedefleri
 • Birkaç madde halinde girişimcinin kısa dönemde hedefledikleri anlatılacak
 1. Girişimcinin orta dönem hedefleri
 • Birkaç madde halinde girişimcinin orta dönem hedefleri anlatılacak
 1. Girişimcinin uzun dönem hedefleri
 • Birkaç madde halinde girişimcinin uzun dönem hedefleri anlatılacak

4-KURULACAK İÇİN TEMEL NİTELİKLERİ VE KURULUŞ DÖNEMİ PLANI

 • İşin temel nitelikleri ve ilk planlama hakkında bilgi verilecek
 1. İşin sahip olduğu yasal statü
 2. Girişimcinin işi hangi işletme statüsünde kuracağı ve nedenler
 3. İşin kuruluşunda kaç kişi olacağı, ortaklık yapısı ve özellikleri hakkında bilgi
 4. Kurulacak işletmenin ortakları ve pay dağılımı
 • Kurucu ortakların isimleri
 • Ortaklık pay oranları
 1. Ortakların işletmeye katkıları ve görevleri
 • Ortakların isimleri maddeler halinde işletmede ne görevde olacakları ve görevleri yazılacak
 1. İşin kurulması için gerekli izinler, ruhsatlar ve diğer dokümanları
 • İşin ruhsat – izin belgelerinin isimleri
 • Alındığı kurum adı
 • Yaklaşık süresi

5-İŞ FİKRİNİN PİYASA VE TALEP ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI

 1. İş fikrinin içinde bulunduğu sektör – alt sektörler ve özellikleri
 2. Kurulacak işletmenin içinde bulunacağı müşteri girdi ve işgücü piyasası temel özellikleri
 3. Ürün ya da hizmetin sunum bölgesi, bölgenin müşteri kitlesi, bu kitlenin talep özellikleri
 4. Girişimcinin hedeflediği sunum bölgesindeki rakipleri ve özellikleri
 5. Ürün ya da hizmetin müşterilere tanıtımında temel alınacak faktörler

6-İŞLETMENİN UYGULANACAĞI PAZARLAMA PLANI

 1. Satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedefler
 2. Pazarda ilk yıl ve üçüncü yılsonunda hedeflenenler
 3. Ulaşmak istenilen müşteri grupları
 4. Müşteri gruplarının büyüklüğü ve harcama özellikleri
 5. Rekabete yönelik alınacak önlemler
 6. Kurulacak işletmenin rakipleri karşısında güçlü olacağı yönler
 7. İşletmenin kuruluş döneminde piyasada zayıf olduğu yönler ve alınan önlemler
 8. İşletmenin tahmini satış planı
 • Ürün ve hizmet
 • Hangi ayda kaç adet satılacağı
 1. İşletmenin hedeflenen yıllık sayış oranını yıl içinde dağılımı ve aylık değişimi etkileyen faktörler
 2. İkinci ve üçüncü yıllar öncelikli olmak üzere 10 yıllık işletme dönemi satış beklentisi
 3. Ürün ve hizmetlerin satış bedelleri
 4. Ürün ve hizmetlerin toplam birim maliyetleri
 • Ürün – hizmet
 • Taplam birim maliyet
 • Hedeflenen kazanç oranı
 • Birim satış fiyatı
 1. Ürün satış fiyatı belirleme politikası
 2. Hizmet sektöründe hizmet fiyatının belirlenme politikası
 3. Ürün ve hizmetin hedef kitleye nasıl ulaştırılacağı
 4. İşletmenin pazarlama çalışmaları hakkında bilgi
 5. İşletmenin müşteriye ulaşma ve iletişim yolları
 6. İşletmenin müşteriye ulaşma ve iletişim için kullanılacak aracılar
 7. Ürünlerin dağıtımında gerekli araç ve sistemler
 8. Ürün ve hizmeti tanıtma
 9. Reklam ve tanıtma çalışmaları
 10. İlk tanıtım çalışmalarının yapılacağı müşteri kitlesi hakkında bilgi
 11. Reklam çalışmalarına ayrılacak bütçe
 12. Reklam ve tanıtımın ürün satışına beklenen katkısı hakkında bilgi
 13. İşletmenin pazarlama çalışması aktivite planı

7.ÜRÜN VE HİZMET ÜRETİMİNDE KULLANILACAK TEMEL SÜREÇLER VE ÜRETİM PLANI

 1. Ürün ya da hizmet üretimi iş akışı ve planlaması
 2. Ürün ya da hizmetin müşteriye sunulana kadar geçirdiği aşamalar ve şemasının izimi
 3. Ürün iş akışının bölümleri ve neden bu yöntemin seçildiği
 4. Aylık üretim planı ve tablosu
 5. Üretim planına uygun üç yıllık dönemsel kapasite ve kullanım oranları
 6. Ürün ve hizmet üretimi için gerekli ekipmanlar
 7. Üretim akışına göre gerekli makine ve ekipmanın türü
 8. Makine – ekipman tablosunun çizimi
 • Makine ekipman
 • Adedi
 • Markası
 • Maliyeti
 • Ödeme planı
 1. Makine ve ekipman seçiminde belirleyici özellikler
 2. Ürün ya da hizmet için gerekli hammadde ve diğer girdiler
 3. Ürünün oluşumu sırasında kullanılan hammadde ve diğer ürünlerin miktarı
 4. Hammadde temininin yapıldığı yer, fiyatı gösteren tablo
 • Hammadde
 • Satıcı firma adı
 • Birimi
 • Satış bedeli
 • Açıklama
 1. Üretimde kullanılan aylık girdi ihtiyacı tablosu
 2. Ürün ya da hizmet üretimi için gerekli iş gücü
 3. Üretimi oluşturan iş grupları hakkında bilgi
 4. İş gruplarının nitelikleri
 5. İşgücü üretin planı tablosu,
 • İş grubu
 • Görev türü
 • İş gücü sayısı
 • Brüt iş gücü ücreti
 1. İşletmenin üretim akışında iş gücünün nasıl temin edileceği
 2. Ürün ya da hizmetin verileceği iş yerinin özellikleri
 3. İşletmenin kurulması için seçilen yetin seçilme nedeni
 4. İş yerinde ürün elde edilmesi için gerekli tesisatın gösterildiği tablo

8.ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM PLANI

 1. Kurulacak işin üretim dışı temel süreçleri
 2. Kurulacak için destek süreci, içerdiği gruplar, ne şekilde yürütüleceği
 3. Üretim dışı aktivite işgücü planı tablosu
 4. İşletmede örgüt şemasında yer alan yönetim kadroları
 5. İşletmede yer alan yönetim kadrosu, görevleri, yetki ve sorumlulukları

9.İŞLETME FİNANSAL PLANI

 1. İşletme kurulması için gerekli yatırım ve sermaye ihtiyacı
 2. İşletmenin kurulması için sabit yatırım ihtiyacını gösteren tablo
 • Yatırım harcamaları
 • Tutarı
 • Açıklaması
 1. İşletme giderleri ihtiyaç tablosu
 • Genel kalemler
 • Toplam harcama
 • 5 sabit / değişken
 • Sabit giderler
 • Değişken giderler
 1. İşletme sermayesi miktarları
 • İşletme sermayesi kalemleri
 • Yıllık işletme giderleri
 • Süre
 • İşletme sermayesi ihtiyacı
 1. İşletmenin kurulması için gerekli toplam yatırım ihtiyacı finansal kaynaklar
 2. İşletme finansman yapısı tablosu
 3. İşletmenin tahmini nakit akışını gösteren hesaplama
 4. İşletmenin gelir – gider tablosu
 5. İşletme nakit akışının hesaplaması
 6. Kararlılık tablosu
 7. İşletmenin başa baş noktasını hesaplama
 8. İşletmenin yatırım geri dönüşünü hesaplama
 9. Harcama ve gelirin karşılaştırılması
 10. İş kurma süreci aktivite planı
 11. İş kurma süreci detaylı aktivitesi
 12. İş kurma süreci detaylı aktivite planı

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

61
604 Paylaşım, 61 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
24
Şaşkın
Başarısız Başarısız
108
Başarısız
Komik Komik
96
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
24
Helal Olsun!
lol lol
60
lol
Aşk Aşk
48
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
24
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
108
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir