İtikat Nedir, İtikat İle İlgili Sorular ve Cevaplar


69
674 Paylaşım, 69 points

İtikat, Allah’a, meleklere, kitaplara, Peygamberlere, Kadere ve Ahirete iman anlamına gelmektedir. Müslümanların bir fikre bağlanması ve inanmasıdır. Bu yazımızda İtikat Nedir, İtikat İle İlgili Sorular ve Cevaplar sorularına cevap vereceğiz.

İTİKAT NEDİR?

İtikat, bir fikre, bir inanca bağlanmak ve inanmak anlamına gelmektedir. Bir dine ait temel inanç değerleri, Allah’a kalben bağlılık ve kesin olarak inanma itikat olarak bilinmektedir.İTİKAT İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR

İtikat İle İlgili Sorular ve Cevaplar şu şekilde sıralanabilir;

RABBİN KİM?

Rabbin kim sorusunun cevabı şu şekildedir;

Rabbim Allah.

DİNİN NE?

Dinin ne sorusunun cevabı şu şekildedir;

Dinim İslam.

KİTABIN NE?

Kitabın ne sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kitabım Kur’an-ı Kerim.

KİMİN KULUSUN?

Kimin kulusun sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah’ın kuluyum.

KİMİN ÜMMETİSİN?

Kimin ümmetisin sorusunun cevabı şu şekildedir;

Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim.

MÜSLÜMAN MISIN?

Müslüman mısın sorusunun cevabı şu şekildedir;

Elhamdülillah, Müslümanım.

NE ZAMANDAN BERİ MÜSLÜMANSIN?

Ne zamandan beri Müslümansın sorusunun cevabı şu şekildedir;

“Kâlû belâ” zamanından beri Müslümanım.

“KÂLÛ BEL” NE DEMEKTİR?

Kalü Bela ne demekjtir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah Teâlâ, dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları ilahî huzurda topladı ve kendilerine, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sordu. Ruhlar da, “Evet, bizim Rabbimiz Sen’sin!” dediler. Bu zamana “Kâlû belâ” denir.

NEREDEN GELDİN, NEREYE GİDECEKSİN?

Nereden geldin, nereye gideceksin sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah’tan geldim, Allah’a gideceğim.

NE İÇİN GELDİN?

Ne için geldin sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmek için geldim. Çünkü Allah Teâlâ, insanları ve cinleri Kendisini tanımaları ve Kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. (Zâriyât Suresi, 56. ayet)

NE OLARAK GELDİN?

Ne olarak geldin sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bütün insanlar, Müslüman olarak doğar ve dünyaya Müslüman olarak gelir. Ben de Müslüman olarak doğdum ve Müslüman olarak geldim.

DİNİ KISACA TARİF EDİNİZ?

Dini kısaca tarif ediniz sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah (celle celalüh) tarafından insanları eğitmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilâhî kuralların tamamıdır.

AKILLI İNSAN KİMDİR?

Akıllı insan kimdir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İlâhî huzurda verdiği kulluk sözüne ömür boyu sadık kalan, dürüst bir inanca, faziletli ve ahlâklı bir gidişe sahip olan insandır.

DİNLER KAÇ KISMA AYRILIR?

Dinler kaç kısma ayrılır sorusunun cevabı şu şekildedir;

Dinler üç kısma ayrılır:

 1. Hak Dinler: Allah (celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan dindir. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan tek hak din İslam Dini’dir.
 2. Muharref (Bozulmuş) Dinler: Allah(celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile bildirilen, fakat sonradan insanlar tarafından asılları değiştirilen dinler. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi.
 3. Batıl Dinler: İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Putperestlik, Satanizm, Budizm gibi.

BİZİM DİNİMİZ HANGİSİDİR?

Bizim dinimiz hangisidir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bizim dinimiz, Hak katında tek din olan İslam Dini’dir.

ALLAH KATINDA GEÇERLİ DİN HANGİSİDİR?

Allah katında geçerli din hangisidir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah katında (geçerli) din, şüphesiz İslam’dır. (Âl-i İmran Suresi , 9. ayet ) Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır. (Âl-i İmran Suresi, 85. ayet)

İSLAM DİNİ’NİN GAYESİ NEDİR?

İslam dininin gayesi nedir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Getirdiği hükümlerle insanları hem dünyada hem de âhirette mutluluğa ulaştırmaktır.

İSLAM DİNİ KAÇ ANA BÖLÜMDE İNCELENİR?

İslam dini kaç ana bölümde incelenir sorusunun cevabı şu şekildedir;

 1. İman (itikat)
 2. Allah’ın emir ve yasaklarına uymak (amel)
 3. Çevresiyle iyi ilişkiler içinde bulunmak (ahlâk)

İSLAM DİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İslam dininin özellikleri nelerdir sorusunun cevabı şu şekildedir;

 1. Son dindir.
 2. Bütün insanlığa gönderilmiştir.
 3. Daha önce gönderilmiş bütün peygamberleri ve ilahî kitapları tasdik eder.
 4. Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.

İMAN NE DEMEKTİR?

İman ne demektir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah Teâlâ’nın Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) aracılığıyla bildirmiş olduğu bütün esasların doğru olduğuna kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dil ile de söylemektir.

KELİME-İ TEVHİT NEDİR?

Kelime – i Tevhid nedir sorusunun cevabı şu şekildedir;

“Lâilâhe illallah Muhammedü’r rasûlullah” cümlesidir.

KELİME-İ TEVHİDİN MANASI NEDİR?

Kelime – i Tevhidin manası nedir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür).

KELİME-İ ŞEHADET NE DEMEKTİR?

Kelime – i Şehadet ne demektir sorusunun cevabı şu şekildedir;

“Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühû.” cümlesidir.

KELİME-İ ŞEHADETİN MANASI NEDİR?

Kelime – i Şehadetin manası nedir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ben şehadet (şahitlik) ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisidir (resulüdür).

BİR KİMSE İSLAM DİNİ’NE NE ZAMAN GİRMİŞ OLUR?

Bir kimse İslam dinine ne zaman girmiş olur sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kelime-i tevhidi dili ile söyleyip kalbi ile kabul ve tasdik ettiği zaman girmiş olur.

İMANIN DOĞRU VE GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

İmanın doğru ve geçerli olmasının şartları nelerdir sorusunun cevabı şu şekildedir;

 1. Hayattan ümit kesmeden önce iman edilmiş olmalı.
 2. Dinî hükümleri reddeden herhangi bir söz veya davranış içinde bulunmamalı.
 3. Dinî hükümlerin tamamının güzel olduğu kabul edilmeli.

İMANIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İmanın çeşitleri nelerdir sorusunun cevabı şu şekildedir;

 1. Tafsilî iman
 2. İcmalî iman

TAFSİLÎ İMAN NE DEMEKTİR?

Tafsili iman ne demektir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İman esaslarının her birine ayrı ayrı inanmaktır.

İCMALÎ İMAN NE DEMEKTİR?

İcmali iman ne demektir sorusunun cevabı şu şekildedir;

İman esaslarının hepsine birden inanmaktır.

İMAN-I YEİS (ÜMİTSİZLİK İMANI) NE DEMEKTİR?

İman – ı Yeis (Ümitsizlik imanı) ne demektir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ölmek üzereyken korkudan iman etmektir. (Firavun gibi).

İMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İmanın şartları nelerdir sorusunun cevabı şu şekildedir;

 1. Allah’a inanmak.
 2. Meleklere inanmak.
 3. Kitaplara inanmak.
 4. Peygamberlere inanmak.
 5. Ahiret gününe inanmak.
 6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratması ile olduğuna (Allah’tan geldiğine) inanmak

İMANIN ŞARTLARI NASIL İFADE EDİLİR (AMENTÜ NEDİR)?

İmanın şartları nasıl ifade edilir sorusunun cevabı şu şekildedir;

“Âmentübillâhi vemelâiketihî vekütübihî verusülihî -velyevmil’âhiri vebilkaderi hayrihî veşerrihî minallâhîteâlâ velbâ’sü ba’del mevti hakkun Eşhedüenlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlüh”,

“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazanın; hayrın ve şerrin Allah tarafından geldiğine, ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceğine inandım. Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür).

MÜ’MİN KİME DENİR?

Mü’min kime denir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) de peygamberliğine kalpten inanan kimseye denir.

MÜŞRİK KİME DENİR?

Müşrik kime denir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah’ın eşi ve benzeri varmış gibi O’na ortaklar bulan, birden fazla ilah olduğuna inanan kimselere denir.

KÂFİR KİME DENİR?

Kafir kime denir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara inanmayan, bunu da açıkça söyleyen kimseye denir.

MÜNAFIK KİME DENİR?

Münafık kime denir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara kalben inanmadığı hâlde dili ile inandığını söyleyen kimselere denir.

MÜNAFIKLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Münafıklığın belirtileri nelerdir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Konuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

69
674 Paylaşım, 69 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
72
Şaşkın
Başarısız Başarısız
36
Başarısız
Komik Komik
24
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
72
Helal Olsun!
lol lol
108
lol
Aşk Aşk
96
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
72
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
36
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir