İşveren İçin Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir? Bildirimsiz İşe Derhal Son Vermek


99
974 Paylaşım, 99 points

İşveren, sahip olduğu iş yerinde çalışan kişileri işten çıkarmak için belirli şartlara uymak zorundadır. Her işveren kafasına göre işçi çıkarma hakkına sahip değildir. Ancak çalışan kişinin sergilemiş olduğu bazı hal ve hareketlerden dolayı işverene haklı fesih hakkı doğmaktadır. Bu yazımızda işverenin çalışanının işine son vermesi için gerekli olan haklı fesih sebepleri hakkında bilgi vereceğiz.

Haklı Fesih Nedir?

Bir işyeri sahibinin, çalışanının neden olduğu sağlık ya da ahlaki bazı durumları göz önünde bulundurarak İş Kanunu kapsamında tek taraflı olarak iş sözleşmesini sona erdirmesidir. İşveren, belirlenmiş maddeler kapsamında işçinin işine tek taraflı olarak son verme hakkına sahiptir.İşveren için Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir?

İşveren tarafından belirlenmiş olan bazı durumlar nedeni ile iş hakkının fesih edilmesi işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Tek taraflı kaynaklanan sorunlardan dolayı iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermeyecektir. Bu durumda işverenin fesih hakkını kullanması ve sözleşmeyi sona erdirmesi gerekecektir.

İşveren için haklı fesih sebepleri üç ana başlık altında toplanabilmektedir. Bunlar;

  • Sağlık nedenleri
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama nedenleri
  • Zorlayıcı nedenler

Sağlık Nedenleri ile Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir?

İşverenin sağlık nedenlerinden dolayı işçisine karşı fesih hakkını kullanmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

1-) İşçinin Kusurlu Davranışı Sonucu Hastalanması ya da Sakatlanması

İşçinin kendi hatasından dolayı ya da derli toplu bir hayat yaşamamasından kaynaklı bir hastalığında, sakatlığa uğraması sonucunda işverenin haklı olarak sözleşme fesih hakkı doğmaktadır. İşveren, işçisinin art arda üç iş günü ya da bir aylık süre içerisinde 5 iş gününden fazla özürsüz işe gelmemesi durumunda bildirim yapmaksızın işi fesih hakkı bulunmaktadır.

2-) İşçinin Tedavi Edilemeyecek Bir Hastalığa Tutulması

Bir iş yerinde çalışan işçinin tedavi edilemeyecek durumda bir hastalığa yakalanmış olması ve bu hastalığının çalışmasına engel olmasının sağlık kurulu tarafından belirlenmesi durumunda işverene haklı fesih hakkı doğmaktadır.

3-) İşçinin Hastalık ya da Kazaya Uğraması – Doğum ya da Gebelik Nedeniyle Devamsızlık Yapması

Bu gibi durumlarda işçinin kusuru bulunmaksızın iş sözleşmesinin fesih edilmesi için belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. İşveren fesih hakkının geçerli olması için bu kapsama giren çalışanın işyerindeki çalışma dönemine göre altı haftadan fazla devamsızlık yapması şartı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra gebelik ve doğum durumlarında, doğumdan sekiz hafta önce ve doğumdan sekiz hafta sonra olmak üzere toplamda 16 haftalık sürenin bu şartlar dışında tutulması gerekmektedir.

4-) Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymama Nedenleri

İşverenin fesih hakkını kullanabilmesi için işçinin belirlenmiş ahlaki kurallara uymaması ya da iyi niyet göstermemesi de belirleyici olmaktadır. Bu nedenlerle işverene fesih hakkı tanıyan nedenler şu şekilde sıralanmaktadır;

5-) İşçinin İşvereni Yanıltması

İşçi ve işveren arasında imzalanan sözleşmede en esaslı konulardan birisi işçide aranan şartlarıdır. İşçi, çalışma dönemi boyunca belirlenmiş olan bu şartlara uygun davranışlar sergilemez ise işverene haklı fesih hakkı doğacaktır.

6-) İşçinin Namus ve Şerefe Dokunacak Davranışlar Sergilemesi

İşçinin, işverenine ya da aile üyelerinden birisinin namus ve şerefine dokunacak şekilde sözler sarf etmesi ya da davranışlarda bulunması sonucunda iş hakkı fesih edilebilmektedir.

7-) İşçinin Bir Başka İşçiye Cinsel Saldırıda Bulunması

İşçinin çalıştığı işyerindeki bir başka işçiye cinsel tacizde bulunması işveren tarafından iş fesih hakkının kullanılmasına neden olacaktır.

8- ) İşçinin Sataşmada Bulunması

İşçinin çalıştığı işyeri sahibine ya da ailesine karşı herhangi bir sataşma içerisinde bulunması, işverenin karşılıksız fesih etme hakkına sahip olmasına neden olacaktır.

9-) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunması

İşçi, çalıştığı iş yerinde işverenin güvenini kötüye kullanma, hırsızlık yapma, meslek sırlarını başkalarına açıklama, asılsız şikâyet ya da ihbarda bulunma, hasta olmadığı halde viziteye çıkma, izinsiz iş yerini terk etme, işi yavaşlatma gibi hareketlerde bulunursa işverenin işi fesih hakkı bulunmaktadır.

10-) İşçinin İş Yerinde Suç İşlemesi

İşçinin çalıştığı iş yerinde yedi günden daha fazla hapis cezası alacak şekilde cezalandırılması ya da ertelenmeyecek bir suç işlemesi durumunda işverenin karşılıksız iş fesih hakkı bulunmaktadır.

11-) İşçinin Devamsızlık Yapması

İşçinin çalıştığı iş yerinden izin almaksızın devamsızlık yapması, art arda iki iş günü gelmemesi ya da bir ay içinde iki defa tatil günleri dışında işe gelmemesi, ayda üç iş gününden fazla devamsızlık yapması durumlarında işverenin bilgi vermeden fesih hakkı bulunmaktadır.

12-) İşçinin görevini Yapmamakta Israr Etmesi

İşçinin yapması gereken bir görevi yapmamakta ısrar etmesi, işverenin hatırlatmalarına rağmen tutumunda ısrarlı olması sonucunda işverenin işçi sözleşmesini fesih hakkı bulunmaktadır.

13-) İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi

İşçinin kendi isteği ile işi savsaklaması, iş güvenliğini tehlikeye sokması, işyeri malına zarar vermesi, işyerinde bulunan makineleri 30 günlük tutarının karşılayamayacağı kadar zarara sokması durumunda işverenin iş akdini fesih etmesi mümkün olmaktadır.

Zorlayıcı Nedenlerle İş Hakkı Fesih Nedenleri

İşçinin bir haftadan fazla süre çalışamayacak bir nedene sahip olması durumunda işverenin bildirimsiz olarak iş hakkı fesih fırsatı bulunmaktadır. Bu durumda işçinin haklı gerekçesini belirtirse fesih hakkı işverenin tercihine kalacaktır.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

99
974 Paylaşım, 99 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
60
Şaşkın
Başarısız Başarısız
24
Başarısız
Komik Komik
12
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
60
Helal Olsun!
lol lol
96
lol
Aşk Aşk
84
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
60
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
24
Kazandım!
Negatif

Negatif eğilimlerinizi Pozitif bakış açısına çevirmek bizim işimiz

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir