İdari Para Cezalarına İtiraz Nasıl Yapılır?


63
614 Paylaşım, 63 points

İdari para cezası, kanunlarla belirlenmiş bazı yasaklara uyulmaması durumunda kişilere kesilmektedir. Bazı vatandaşlar kendilerine verilen idari para cezalarını ödemek istemedikleri için itiraz etmek isterler. Bu yazımızda İdari Para Cezalarına İtiraz Nasıl Yapılır? Sorusuna cevap vereceğiz.

İdari düzene uygun davranmayan birçok kişiye idari para cezası verilmektedir. İdari para cezası alan bir vatandaşın bu cezayı mutlaka ödemesi gerekir. Ödenmemesi durumunda faiz işlemesi, haciz uygulanması hatta hapis cezasına varacak durumlar ile karşılaşılabilir.İDARİ PARA CEZALARI NELERDİR?

İdari para cezası kesilecek olan durumlar Kabahatler Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Bu kanun kurallarına uygun davranmayan kişilere idari para cezası kesilmesi söz konusu olmaktadır. İdari para cezaları şu şekilde sıralanır;

 • Emre Aykırı Davranış
 • Dilencilik
 • Kumar Oynama
 • Sarhoşluk
 • Gürültü
 • Rahatsız Etme
 • İşgal
 • Tütün Mamullerinin Tüketilmesi
 • Kimliği Bildirmeme
 • Çevreyi Kirletme
 • Afiş Asma
 • Silah Taşıma
 • Çevreyi korumaya yönelik olarak, 2872 Sayılı Çevre Kanunu mad. 20’de yer alan esaslara aykırı fiiller nedeniyle
 • İmara ilişkin olarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu madde 42’de belirtilen fiiller nedeniyle
 • Trafik kurallarına açıkça aykırılık hallerinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen fiiler nedeniyle
 • Türk Ticaret Kanunu’nda kabahat olarak düzenlenen filleri gerçekleştirmek nedeniyle
 • İşçi ve işverenlere yönelik olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen fiiler nedeniyle
 • Çalışma şartlarına aykırılık durumunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen fiiller nedeniyle
 • 1111 Askerlik Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen düzeni bozmaya yönelik davranışlar nedeniyle
 • 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 2. 3. Ve 4. maddesinde belirtilen yasaklara aykırı davranışlar nedeniyle
 • Tüketiciyi koruma gayesiyle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’n 77. maddesinde düzenlenmiş hükümlere aykırı davranış nedeniyle

İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Herhangi bir nedenden dolayı idari para cezası almış olan bir vatandaş, bu cezaya istediği zaman itirazda bulunabilir. İdari para cezasına itirazda bulunan kişilerin itirazları değerlendirmeye alındıktan sonra haklı olması durumunda ceza iptal edilecektir.

Kabahatler Kanunu’ nun 27. Maddesi gereğince tüm idari cezalara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İdari Para Cezalarına İtiraz Nasıl Yapılır? Sorusuna şu şekilde cevap verilebilir; aldığı idari para cezasına itirazda bulunmak isteyen kişiler, sulh Ceza Mahkemesi’ ne başvuruda bulunmak zorundadır. İdari para cezasının yanında yaptırım uygulanması da söz konusu ise o zaman başvuru İdari Mahkeme’ ye yapılmalıdır.

İDARİ PARA CEZASI İTİRAZ SÜRESİ NE KADARDIR?

İdari para cezası itiraz süresi, cezanın tebliğ edilmesinin ardından 15 gün olarak belirlenmiştir. Kabahatler Kanunu’nda bu konu ile ilgili olarak “Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.”

İdari para cezası alma durumunda itiraz süresi boyunca itiraz etmeye engel bir durumu bulunan vatandaşların bu durum ortadan kalktıktan sonra 7 gün daha itiraz süreleri bulunmaktadır. Bu süre içerisinde gerekli itiraz yapılamaz ise kişinin idari para cezası kesinleşmiş olur ve ödemek zorunluluğu getirilecektir.

İTİRAZDAN ÖNCE KOMİSYONA BAŞVURUDA BULUNMAK GEREKİR Mİ?

İtirazdan önce komisyona başvuruda bulunmak gerekir. İdari para cezasına çarptırılmış olan bir kişi doğrudan mahkemeye başvuruda bulunamaz. Öncelikle kanında belirtilen idari itiraz yollarının kullanılmış olması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinde İdari Para Cezası Komisyonları bulunmaktadır. İdari para cezası almış olan kişi öncelikle bu komisyona başvuruda bulunmalıdır. Başvuru süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. İtirazlar bizzat kişi tarafından ya da iadeli taahhütlü olarak gerçekleştirilebilir. İdari Para Cezası Komisyonları itirazın reddine karar verirse o andan itibaren 30 gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne cezanın iptali için başvuruda bulunmak söz konusu olacaktır.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

63
614 Paylaşım, 63 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
24
Şaşkın
Başarısız Başarısız
108
Başarısız
Komik Komik
96
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
24
Helal Olsun!
lol lol
60
lol
Aşk Aşk
48
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
24
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
108
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir