Gideni Getirmek İçin Yapılacak Dualar Hangileridir?


67
666 Paylaşım, 67 points

İnsanlar için en dayanılmaz acılardan birisi aşk acısıdır. Bir kişi sevdiğini kaybettiği zaman oldukça büyük bir üzüntü ve acı hisseder. Bu acının dinmesinin tek yolu ise gideni geri getirmek olarak görülür. İslam dininde gidenleri geri getirmek için okunabilecek bazı dualar yer almaktadır. Bu yazımızda Gideni Getirmek İçin Yapılacak Dualar Hangileridir sorusuna cevap vereceğiz.

Aşk acısı ile baş edemeyen birçok kişi, çareyi geri getirme dualarında arar. Sevgiliyi geri getirmek için okunabilecek birçok dua bulunur. Bu dualar sayesinde insanlar çektikleri aşk acısından kurtulabilecekleri gibi gideni geri döndürmeyi de sağlayabilirler.GİDENİ GETİRMEK İÇİN YAPILACAK DUALAR HANGİLERİDİR?

Gideni geri getirmek için okunabilecek birçok dua bulunur. Bu duaların her biri bir saç teline okunmalıdır. Gideni geri getirmek için okunacak dualar 5 sure ve 5 esmadan oluşur. Gideni getirmek için okunacak dualar şu şekildedir;

 • Fatiha Suresi
 • İhlas Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi
 • Asr Suresi
 • Ya Mukallibe’l-Kulub esması
 • Ya Şedidel Batşi esması
 • Ya Habib ism-i şerifi
 • Ya Tabib esması
 • Ya Vedûd ism-i şerifi

GİDENİ GERİ GETİRMEK İÇİN OKUNACAK FATİHA SURESİ

Gideni geri getirmek için okunacak Fatiha suresinin okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în İhdinessirâtal mustakîm Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha suresinin anlamı şu şekildedir;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil

GİDENİ GERİ GETİRMEK İÇİN OKUNACAK İHLAS SURESİ

Gideni geri getirmek için okunacak İhlas suresinin okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresinin anlamı şu şekildedir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı O ‘na bir denk de olmadı.

GİDENİ GERİ GETİRMEK İÇİN OKUNACAK FELAK SURESİ

Gideni geri getirmek için okunacak Felak suresinin okunuşu şu şekildedir;

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halakVe min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak suresinin anlamı şu şekildedir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

GİDENİ GERİ GETİRMEK İÇİN OKUNACAK NAS SURESİ

Gideni geri getirmek için okunacak Nas suresinin okunuşu şu şekildedir;

Kul, euzu birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, ellezi yuvesvisu fi sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Nas suresinin anlamı şu şekildedir;

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), İnsanların İlâhına. O sinsi vesvesenin şerrinden, O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

GİDENİ GERİ DETİRMEK İÇİN OKUNACAK ASR SURESİ

Gideni geri getirmek için okunacak Asr suresinin okunuşu şu şekildedir;

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Vel’asr. İnnel’insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr.

Asr suresinin anlamı şu şekildedir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Asr´a yemin olsun ki, insan mutlaka bir ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır

GİDENİ GERİ GETİRMEK İÇİN OKUNACAK YA MUKALLİBE’L-KULUB ESMASI

Gideni geri getirmek için okunacak Ya Mukallibe’l-Kulub Esmasının okunuşu şu şekildedir;

 • Yâ ‘Allâme’l-guyûb
 • Yâ Ğaffara’z-zünûb
 • Yâ Settâra’l-‘uyûb
 • Yâ Keşşâfe’l-kürûb
 • Yâ Mukallibe’l-kulûb
 • Yâ Müzeyyine’l-kulûb
 • Yâ Münevvira’l-kulûb
 • Yâ Tabîbe’l-kulûb
 • Yâ Habîbe’l-kulûb
 • Yâ Enîse’l-kulûb
 • Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Ya Mukallibe’l-Kulub Esmasının anlamı şu şekildedir;

 • Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
 • Ey gaypta olan her şeyi bilen,
 • Ey günahları sürekli bağışlayan,
 • Ey ayıpları sürekli örten,
 • Ey zorluları gideren,
 • Ey kalpleri değiştiren,
 • Ey kalplerin tabibi,
 • Ey kalpleri aydınlatan,
 • Ey kalplerin hemderdi,
 • Ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren,
 • Ey üzüntüleri yok eden,
 • Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar.

GİDENİ GERİ GETİRMEK İÇİN OKUNACAK YA ŞEDİDEL BATŞİ ESMASI

Gideni geri getirmek için okunacak Ya Şedidel Batşi Esmasının okunuşu şu şekildedir;

Fi kulübihim maradun fe za dehum (burada kişinin adı ve anne adı okunacak) allahu murada ve lehum (burada kendi isminiz ve anne adınız okunacak) azabun elimun bi ma kanü yekzibüne bi hakkı ya kahharül kabıdül şedidel batşi seriül mücibu.

Ya Şedidel Batşi Esmasının anlamı şu şekildedir;

İlahi ayeti kerimenin hükmünün icrası için kalbimi tamamen sana açıp önünde aciz bir kul olarak eğilmekteyim, tamamen hükmüne rıza gösteren bir teslimiyet ile sana yönelmekteyim. Senin hükmün başımın tacıdır ve sen benim yaratıcım olarak istediğin her şeyi gerçekleştirebilir, hakkımda istediğin gibi takdirde bulunabilir ve beni istediğin şekilde yoğurup yönlendirebilirsin. Fakat kalbimdeki dileğimi gerçekleştirirsen, senin varlığını daha yürekten hissedecek ve senin şefkatini daha özel bir şekilde yaşayacağım. Bunun için ya şedidel batşi duasını yapmamdaki amacımı ve niyetimi tamamen gerçekleştirip bana varlığının yüceliğini hissettir ve şefkatinin esintileri ile bana yardım elini uzat Allah’ım, amin

GİDENİ GERİ GETİRMEK İÇİN OKUNACAK YA HABİB İSM-İ ŞERİFİ

Gideni geri getirmek için okunacak Ya Habib İsm-İ Şerifinin okunuşu şu şekildedir;

 • Ve es’elüke biesmâike
 • Yâ Karîb
 • Yâ Rakîb
 • Yâ Habîb
 • Yâ Mücîb
 • Yâ Hasîb
 • Yâ Tabîb
 • Yâ Basîr
 • Yâ Habîr
 • Yâ Münîr
 • Yâ Mübîn
 • Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr

Ya Habib İsm-İ Şerifinin anlamı şu şekildedir;

 • Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
 • Ey her şeye her şeyden daha yakın olar Karib,
 • Ey bütün mahlukatını gözetleyen Rakib,
 • Ey müminlerin sevgilisi olan Habib,
 • Ey kullarının dualarına cevap veren Mucib,
 • Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasib,
 • Ey bütün dertlere deva veren Tabib,
 • Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basir,
 • Ey her şeyden haberdar olan Habir,
 • Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münir,
 • Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübin,
 • Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

GİDENİ GERİ GETİRMEK İÇİN OKUNACAK YA TABİB ESMASI

Gideni geri getirmek için okunacak Ya Tabib Esmasının okunuşu şu şekildedir;

 • Ve es’elüke biesmâike
 • Yâ Karîb
 • Yâ Rakîb
 • Yâ Habîb
 • Yâ Mücîb
 • Yâ Hasîb
 • Yâ Tabîb
 • Yâ Basîr
 • Yâ Habîr
 • Yâ Münîr
 • Yâ Mübîn
 • Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr

Ya Tabib Esmasının anlamı şu şekildedir;

 • Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
 • Ey her şeye her şeyden daha yakın olar Karib,
 • Ey bütün mahlukatını gözetleyen Rakib,
 • Ey müminlerin sevgilisi olan Habib,
 • Ey kullarının dualarına cevap veren Mucib,
 • Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasib,
 • Ey bütün dertlere deva veren Tabib,
 • Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basir,
 • Ey her şeyden haberdar olan Habir,
 • Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münir,
 • Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübin,
 • Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

GİDENİ GERİ GETİRMEK İÇİN OKUNACAK YA VEDÛD İSM-İ ŞERİFİ

Gideni geri getirmek için okunacak Ya Vedûd İsm-İ Şerifinin okunuşu şu şekildedir;

Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi-rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!

Ya Vedûd İsm-İ Şerifinin anlamı şu şekildedir;

Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs Bana yardım eyle.Senden başkasına muhtaç eyleme.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

67
666 Paylaşım, 67 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
96
Şaşkın
Başarısız Başarısız
60
Başarısız
Komik Komik
48
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
96
Helal Olsun!
lol lol
12
lol
Aşk Aşk
120
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
96
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
60
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir