Evlenmek ve Kısmet Açmak İçin Okunacak Dualar Hangileridir?


80
755 Paylaşım, 80 points

Evlenmek, hem soyun ilerlemesi için hem de dini yönden oldukça önemli bir eylemdir. Toplumsal yapının korunabilmesi ve gelişmesi için herkesin belirli bir yaştan sonra evlenmesi gereklidir. Evlilik yaşı kesin olarak söylenememekle birlikte, evlenmek isteyen kişiler kısmetlerinin açılması adına belirli dualar okuyarak Allah’tan istekte bulunabilmektedir. Bu yazımızda evlenmek ve kısmet açmak için okunacak dualar hakkında bilgi vereceğiz.

DUA OKUYARAK KISMET AÇMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Evlilik dinimizde de oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir kadın ve erkeğin hayatlarını birleştirerek ailelerini genişletmeleri, gelecek için ahlaklı ve düzgün nesiller yetiştirmeleri, İslam dini için oldukça önemlidir. Bu nedenle evlenmek isteyenler ve kısmet açmak isteyenler dua okuyarak istediklerine kavuşabilirler.Evlenmek, birlik ve beraberlik içinde mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir yuva kurmak, kısmet açmak için okunabilecek birçok dua ve zikir bulunmaktadır.

EVLENMEK VE KISMET AÇMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR HANGİLERİDİR?

EVLENMEK VE KISMET AÇMAK İÇİN TAHA SURESİ

Evlenmek ya da kısmetini açmak isteyenlerin okuması gereken ilk dua, Taha Suresi’ dir. Taha Suresi, evlenmek isteyen kişiler tarafından talibi çıkana kadar günde 66 kere okunmalıdır.

Taha Suresi’nin okunuşu şu şekildedir;

FESTEBŞİRÛ Bİ BEY’IKUMULLEZÎ BÂYA’TUM BİHÎ VE ZÂLİKE HUVEL FEVZUL AZÎM(AZÎMU)

Taha Suresi’nin anlamı şu şekildedir;

O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.

EVLENMEK VE KISMET AÇMAK İÇİN CUMA SURESİ

Evlenmek ve kısmet açmak isteyenler, Cuma günü abdest aldıktan sonra 2 rekât tövbe namazı sonrasında 18 defa Cuma Suresi’ ni okumalıdır. Cuma Suresi’ nin düzenli olarak okunması sonucunda hayırlı bir evlilik olacağı belirtilmektedir.

Cuma Suresinin okunuşu şu şekildedir;

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM

YUSEBBİHU LİLLAHİ MA FİYSSEMAVATİ VE MA FİYL’ARDIL ELMELİKİLKUDDUSİL-‘AZİYZİLHAKİYMİ

HUVELLEZİY BE’ASE FİYL’UMMİYYİYNE RESULEN MİNHUM YETLU ‘ALEYHİM AYATİHİ VE YUZEKKİYHİM VE YU’ALLİMUHUMULKİTABE VELHIKMETE VE İNKANU MİN KABLU LEFİY DALALİN MUBİYNİN

VE AHARİYNE MİNHUM LEMMA YELHAKU BİHİM VE HUVEL’AZİYZULHAKİYMU

ZALİKE FADLULLAHİ YU’TİYHİ MEN YEŞA’U VALLAHU ZULFADLİL’AZIYMİ

MESELULLEZİYNE HUMMİLUTTEVRATE SUMME LEM YAHMİLUHA KEMESELİLHIMARİ YAHMİLU ESFAREN Bİ’SE MESELULKAVMİLLEZİYNE KEZZEBU BİAYATİLLAHİ VALLAHU LA YEHDİYLKAVMEZZALİMİYNE

KUL YA EYYUHELLEZİYNE HADU İN ZE’AMTUM ENNEKUM EVLİYAU LİLLAHİ MİN DUNİNNASİ FETEMENNEVULMEVTE İN KUNTUM SADİKIYNE

VE LA YETEMENNEVNEHU EBEDEN BİMA KADDEMET EYDİYHİM VALLAHU ‘ALİYMUN BİZZALİMİYNE

KUL İNNELMEVTELLEZİY TEFİRRUNE MİNHU FEİNNEHU MULAKIYKUM SUMME TUREDDUNE İLA ‘ALİMİLĞAYBİ VEŞŞEHADETİ FEYUNEBİİUKUM BİMA KUNTUM TA’MELUNE

YA EYYUHELLEZİYNE AMENU İZA NUDİYE LİSSALATİ MİN YEVMİLCUMU’ATİ FES’AV İLA ZİKRİLLAHİ VE ZERULBEY’A ZALİKUM HAYRUN LEKUM İN KUNTUM TA’LEMUNE

FEİZA KUDIYETİSSALATU FENTEŞİRU FİYL’ARDI VEBTEĞU MİN FADLİLLAHİ VEZKURULLAHE KESİYREN LE’ALLEKUM TUFLİHUNE

VE İZA REEV TİCARETEN EV LEHVENİNFADDU İLEYHA VE TEREKUKE KAİMEN KUL MA ‘INDALLAHİ HAYRUN MİNELLEHVİ VE MİNETTİCARETİ VALLAHU HAYRURRAZİKIYNE

Cuma Suresi’nin anlamı şu şekildedir;

Bismillâhirrahmânirrahîm

Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder.

O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Hâlbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

(Allah, o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İşte bu, Allah’ ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ ın ayetlerini inkâr eden topluluğun hâli ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

De ki: “Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!”

Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir.

De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’ a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.”

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah ’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

EVLENMEK VE KISMET AÇMAK İÇİN FURKAN SURESİ

Evlenmek ve kısmet açmak için Furkan Suresi 74. Ayeti de okumak faydalı olmaktadır. Furkan Suresi 74. Ayetin okunuşu şu şekildedir;

“VELLEZİNE YEKULUNE RABBENA HEB LENA MİN EZVACİNA VA ZÜRRİYYATİNA KURRATE A’YÜNİV VEC’ALNA LİL MÜTTEKİYNE İMAMA.”

Furkan Suresi 74. Ayetin anlamı ise şu şekildedir;

“Ve onlar ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl, derler.”

EVLENMEK İÇİN ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

Evlenmek ve kısmet açmak için zikir çekmek de en az dualar kadar tesirli olacaktır. Evlenmek isteyenlerin Allah’ ın isimlerinden olan Ya Fettah, Ya Habir, Ya Vedud isimlerini her gün 5 vakit namazdan sonra zikretmesi, kısa sürede kısmetinin açılmasını ve evlenmesini sağlayacaktır.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

80
755 Paylaşım, 80 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
52
Şaşkın
Başarısız Başarısız
16
Başarısız
Komik Komik
123
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
54
Helal Olsun!
lol lol
94
lol
Aşk Aşk
89
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
55
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
17
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir