Ensar Ve Muhacir Nedir?


40
354 Paylaşım, 40 points

İslamiyet’ in yayılmasından itibaren Ensar ve Muhacir sözcükleri kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde de en merak edilen dini konulardan birisi, Ensar ve Muhacir’in kelime anlamları ve özellikleridir. Bu yazımızda Ensar nedir, Muhacir nedir gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Ensar ve muhacir, Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesi sırasında ortaya çıkmıştır. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara Muhacir, onlara yardım edenlere ise Ensar denir. İslamiyet’in ilk yayılmaya başladığı yıllarda özellikle Müslümanlara yönelik oldukça fazla eziyet başlamıştır. İşkencelerin artması sonucunda Müslümanlar Mekke’den çıkarak Medine’ye doğru gitmeye başlamıştır. İşte bu işlemle birlikte Ensar ve Muhacir kavramları da oluşmuştur.ENSAR NEDİR?

Ensar, Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara yardım eden, onlarla tüm imkanlarını paylaşan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e yakınlık gösteren Medineli Müslümanlara denir. Ensar, kelime olarak yardımcı anlamına gelir. Ensar, çoğul anlamda kullanılır. Bir kişiden söz etmek istendiği zaman Ensari demek daha doğru olacaktır.

Ensar, Evs ve Hazrec isimli iki Medineli kardeş kabileden oluşur. Hazrec kabilesinden altı kişilik bir heyetin Mekke’ye gelmiş ve burada Hz. Muhammed ile tanışarak İslam’ı kabul etmiştir. Hazrecliler, Medine’ye döndükten sonra aralarında önceleri husumet bulunan Evs kabilesi ile kardeş olmak için onları da İslam dinine davet etmişlerdir. Böylelikle iki kabile arasında yıllarca süren savaş sona ermiş ve her iki kabile de Müslüman olmuştur.

Ensar, Muhacirlere karşı oldukça yardımcı ve fekadarlık yapmış kişilerdir. Müslümanların göçü sırasında onları korumak ve kollamak için canlarını feda etmeyi göze almış ve tüm imkanlarıyla destek olmuşlardır. Hz. Muhammed, ensar hakkında şu övgü dolu sözleri söylemiştir;

“Gördüğüm kadarıyla siz gazâya ve muhtaçlara yardıma çağrıldığınız zaman çoğalıyor, akın akın geliyorsunuz; dünyâlık bir şey verilmek üzere çağrıldığınızda ise azalıyor, müstağnî davranıyorsunuz.”

Kuran’da yer alan bir ayette ise Ensar hakkında şunlar söylenmiştir;

“(İslâm dînine girme husûsunda) öne geçen ilk Muhâcirler ve Ensâr ile onlara güzellikle tâbî olanlar var ya, işte Allâh onlardan râzı olmuştur, onlar da Allâh’tan râzı olmuşlardır. Allâh onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.”

MUHACİR NEDİR?

Muhacir, artan baskılara ve eziyetlere dayanamayarak Mekke’den Medine’ye göç etmek zorunda kalan Mekkeli Müslümanlara denir. Muhacirler, yanlarına sadece götürebilecekleri kadar eşya alarak tüm varlıklarını geride bırakan ve göz eden kişilerdir. Göç sırasında yaşanan mal kaybı oldukça fazladır. Muhacirlerden geriye kalan tüm mallara Müşrikler el koymuştur. Ancak Muhacirlerin gözü Allah’tan başka bir şey görmediği için O’nun yolunda her şeyden vazgeçmişlerdir.

Kur’an – ı Kerim’de Muhacirler ile ilgili şu sözler yer alır;

“Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya; melekler onlara şöyle derler: «Ne durumdaydınız? (Niçin hicret etmediniz?)» Onlar da; «Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik.» derler. Melekler; «Allâhʼın arzı geniş değil miydi, orada hicret etseydiniz ya!» derler. İşte bunların gidecekleri yer Cehennemʼdir. O ne kötü varış yeridir.” (en-Nisâ, 97)

“…Hicret edenler, memleketlerinden çıkarılanlar, Ben’im yolumda eziyete uğrayanlar, savaşanlar ve öldürülenlerin günahlarını mutlakâ örteceğim, onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Onlar, Allâh tarafından tasavvur edemeyeceğiniz bir mükâfâta kavuşacaklar. Mükâfâtın en güzeli Allâh katındadır.” (Âl-i İmrân, 195)

“Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret eden, ardından da cihâd eden ve sabreden kimselerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.” (en-Nahl, 110)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ise muhacirleri için şu sözleri söylemiştir;

Muhâcirler, insanlardan yetmiş sene evvel Cennete girip onun nîmetlerinden istifâde edeceklerdir. Hâlbuki insanlar hesap vermek için bekletileceklerdir.” (Heysemî, X, 15)

Muhacirler ahiret zamanında yaptıkları fedakarlıkların karşılığını fazlasıyla alacak ve büyük mükafatlara nail olacaklardır. Muhacirlere gösterdikleri fedakarlıklar için Rebbani lütuflar mazhar kılınmıştır. Muhacirler Medine’ye göç ettikten sonra uzun süre buranın havasına alışamamış, bunun yanında humma ve benzeri birçok hastalığa yakalanmışlardır.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

40
354 Paylaşım, 40 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
60
Şaşkın
Başarısız Başarısız
28
Başarısız
Komik Komik
13
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
62
Helal Olsun!
lol lol
96
lol
Aşk Aşk
85
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
60
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
24
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir