Dilekçe Nasıl Yazılır, Dilekçe Kuralları Nelerdir, Güncel Dilekçe Örnekleri


98
964 Paylaşım, 98 points

İnsanlar farklı kurumlara ulaşmak dileklerini, isteklerini, önerilerini, şikayetlerini ve daha birçok şeyi bildirmek için dilekçe yöntemini kullanır. Dilekçe yazmak uzun yıllardan beri devam eden bir durumdur. Dilekçe hazırlamak için belirli kurallara hakim olmak gerekir. Bu yazımızda dilekçe nasıl yazılır, dilekçe kuralları nelerdir sorularına cevap verirken güncel dilekçe örnekleri konusunda da bilgi vereceğiz.

DİLEKÇE NEDİR?

Dilekçe, insanların düşünce, istek ve şikayetlerini yetkili yerlere iletmek için kullandıkları yazılı bir belgedir. Dilekçe resmi ya da özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılabilir. Ülkemizde yaşayan her Türk vatandaşının resmi kurumlara istedikleri konu ile ilgili dilekçe verme hakkı bulunur. Bu hak anayasa ile koruma altına alınmıştır.DİLEKÇE NE İÇİN YAZILIR?

Dilekçenin yazılması için bazı durumların oluşması gerekir. Dilekçe ne için yazılır sorusuna verilecek cevap şu şekildedir;

 • Hukuk ile ilgili konular (davalar vs. gibi)
 • Banka ile ilgili konular (kredi vs. gibi)
 • Eğitim ile ilgili konular (okul istek, şikayet, öneri gibi)

DİLEKÇEDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER NELERDİR?

Dilekçe hazırlarken bazı bilgilerin mutlaka bulunmasına dikkat etmek gerekir. Dilekçede olması gereken bilgiler şu şekilde sıralanır;

 • Tarih
 • Makamın adı
 • Gerekliyse il ve açık adres
 • Konu metni
 • İmza
 • Dilekçe yazan kişinin adı
 • Dilekçe yazan kişinin adresi

 

DİLEKÇE YAZIM KURALLARI NELERDİR?

Dilekçe hazırlarken dikkat edilmesi gereken yazım kuralları bulunur. Dilekçenin kabul edilmesi için belirli kurallar çerçevesinde yazılması gereklidir. Kurallara uygun olmayan dilekçeler işleme alınmaz. Dilekçe yazım kuralları şu şekildedir;

 • Dilekçe çizgisiz ve beyaz bir kağıda yazılır.
 • Kağıdın tam olması gerekir, yarım kağıda yazılmış dilekçe geçerli olmayacaktır.
 • Kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır, arka yüzüne geçilmemelidir.
 • Daktilo bilgisayar, daktilo ya da dolma kalemle yazılmalıdır. Tükenmez kalem kullanılacak ise mavi ya da siyah renklerin dışına çıkılmamalıdır.
 • Sorun hangi kurumla ilgili ise o kuruma hitap etmek gerekir.
 • Dilekçede yer ve tarih belirtilmelidir.
 • Dilekçe bütününde ciddi, resmi ve saygılı bir dil kullanılmalıdır.
 • Dilekçenin nedeni olan sorun, dilek ya da şikayet kısa ve net bir şekilde anlatılmalıdır.
 • Gereksiz ayrıntılara girilmemeli, kişisel ifadeler kullanılmamalıdır.
 • Dilekçede talep edilen durum, yasalara uygun olmalıdır.
 • Şikayet dilekçelerinde bir belge ya da tanık ile açıklama yapılmalıdır.
 • Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
 • Dilekçe üst makama yönelik hazırlanıyor ise “durumu bilgilerinize arz ederim” şeklinde bir cümle ile bitirilmelidir.
 • Üst makamın sorunu çözmesi ya da işlem başlatması isteniyorsa “gereğini saygılarımla arz ederim” şeklinde bir cümle ile bitirilmelidir.
 • Yapılması istenen bir işlem için dilekçe yazılıyorsa “izninizi saygılarımla arz ederim” şeklinde bir cümle ile bitirilmelidir.
 • Dilekçede yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.
 • Dilekçeyi yasan kişinin adı soyadı ve açık adresi mutlaka yer almalıdır.
 • Dilekçede yazan kişinin imzası mutlaka bulunmalıdır. Birden fazla kişinin isteğinin anlatıldığı bir dilekçe hazırlanacaksa, her birey kendi imzalı dilekçesini hazırlamalıdır.
 • Dilekçeye eklenecek olan belgeler için dilekçenin en altında “Ekler” başlığı altında maddeler halinde ek belgeler hakkında bilgi verilmelidir.

3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN İÇERİĞİ

Dilekçe Kanununun Amacı Nedir?

Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir

Dilekçe Hakkı Nedir?

Dilekçe hakkı bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.

Dilekçe Cevaplanma Süresi Ne Kadardır?

Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.

GÜNCEL DİLEKÇE ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Dilekçe farklı amaçlarla farklı kurumlar için yazılabilir. Güncel dilekçe örnekleri şu şekildedir;

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yazılabilecek dilekçe örneği şu şekildedir;

BELEDİYE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Belediyeye yazılabilecek dilekçe örneği şu şekildedir;

BANKA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bankaya yazılabilecek dilekçe örneği şu şekildedir;

OKUL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Okula yazılabilecek dilekçe örneği şu şekildedir;

VERGİ DAİRESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Vergi dairesine yazılabilecek dilekçe örneği şu şekildedir;

MAHKEME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mahkemeye yazılabilecek dilekçe örneği şu şekildedir;


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

98
964 Paylaşım, 98 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
84
Şaşkın
Başarısız Başarısız
48
Başarısız
Komik Komik
36
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
84
Helal Olsun!
lol lol
121
lol
Aşk Aşk
109
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
84
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
49
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir