Devlet Arazileri 20 Yıllığına Nasıl Kiralanır?


67
644 Paylaşım, 67 points

Devlet arazileri, istenildiği zaman belirlenen şartlar ve ücret karşılığında 20 yıllığına kiralanabilir. Bu süre içerisinde araziyi kiralayan kişi, bu araziyi istediği gibi kullanmak hakkına sahiptir. Bu yazımızda Devlet Arazileri 20 Yıllığına Nasıl Kiralanır sorusuna cevap vereceğiz.

Devlet arazilerini kiralamak için bu konu ile ilgili olan kurumlara dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekir. Devlet arazilerini farklı şekilde kiralamak mümkündür.DEVLET ARAZİLERİ 20 YILLIĞINA NASIL KİRALANIR?

Devlet Arazileri 20 Yıllığına Nasıl Kiralanır sorusuna üç farklı şekilde cevap vermek mümkündür. Devlet arazisi kiralama yöntemleri şu şekilde sıralanır;

 • Kapalı teklif usulü kiralama
 • Açık teklif usulü kiralama
 • Pazarlık usulü kiralama

Devlet arazisini kiralamak isteyen kişilerin öncelikle T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine girmesi gerekir. Devlet arazisi kiralama ilanları burada yer alır. Yayınlanan ilanlar kapsamında devlet arazisi kiralama süresi en fazla 20 yıl olarak belirlenmiştir.

Kiralanacak olan devlet arazisinin sınırları devlet tarafından belirlenir. Bu alanlarda enerji üretim ve dağıtım tesislerinin kurulması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması, turistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilmektedir. Devlet arazisinin kiralanmış olması, faaliyet alanlarının sınırsız olması anlamına gelmemektedir. Kiralama süresinin dolmasıyla birlikte devlet arazisini geri alacağı için bu duruma uygun kullanım çok daha doğru olmaktadır.

DEVLET ARAZİSİNİ 20 YILLIĞINA KİRALAMA ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet arazisini 20 yıllığına kiralamak isteyen bir kişi, öncelikle kiralama için belirlenmiş olan şartlara uymak gerekir. Devlet arazisini 20 yıllığına kiralama şartları şu şekilde sıralanır;

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Hazinenin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunulmak için kiralanması durumunda şahsın çiftçi olması
 • Sürekli olarak en az 3 yıl süre itibari ile belde ya da bir köyde ikamet ediyor olması (Tarımsal yerleşime tabi olmuş alanlarda bu şart istisnai durum olarak kabul edilmektedir.)
 • Hak sahibi olmak
 • Ecrimisil borçlarının ödenmiş ya da taksitlendirilmiş olması

DEVLET ARAZİSİNİ 20 YILLIĞINA KİRALAMA ÜCRETİ NEDİR?

Devlet arazisini 20 yıllığına kiralama ücreti, tarımsal amaçlı faaliyetlerde kira tespit komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon tarafından belirlenen Ecrimisil bedelinin yarısı ilk yıl kirası olarak ödenecektir. Kira bedelleri ister peşin ister taksitler halinde ödenebilir. Eğer devlet arazisini kiralayan kişi ilk yılki ödemeyi taksitle yapmak istiyorsa, sözleşme tutarının 4/1 ini ödemek zorundadır. Kalan kısmı iki eşit taksitle ya da tek taksit olarak ödenebilir.

DEVLET ARAZİSİNİ 20 YILLIĞINA KİRALAMA HAKKI KİMLERE VERİLMEZ?

Devlet arazisini 20 yıllığına kiralamak hakkı herkese verilmez. Bazı kişiler, bu haktan yararlanamaz. Devlet arazisini 20 yıllığına kiralama hakkı kimlere verilmez sorusuna şu şekilde cevap verilebilir;

 • Kamusal faaliyetlerde kullanılacak olan taşınmazlar
 • Kıyı kanunu kapsamında bulunan ve belirli amaçlar dışında kullanılması yasak olan alanlar
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında olup bakanlık tarafından kiralanması uygun görülmeyen alanlar
 • Askeri yasak bölgeler
 • Orman Kanunu tarafından sayılan kiralanmayacak alanlar
 • İbadet yerleri
 • Devletin tasarrufunda bulunan özel bölgeler
 • Belediye kanunu tarafından belirlenen ve belediyelerin tasarrufunda bulunan alanlar
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsis edilmiş olan alanlar
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’ na tahsis edilmiş olan alanlar
 • Sit alanı olan ve devlet tarafından tasarruf altına alınmış olan alanlar
 • Maden kanunu kapsamında arama yapılacak olan alanlar
 • Yer altı suları, kaynak suları
 • Hak sahiplerine devir yapılması ancak devir için bazı işlemlerin yapılması beklenen alanlar

DEVLET ARAZİSİ ESKİ KİRACISINA TEKRAR KİRALANABİLİR Mİ?

Devlet arazisi eski kiracısına tekrar kiralanabilir mi sorusuna şöyle cevap verilebilir; Devlet arazisini kira süresi dolmak üzere olan eski kiracına tekrar kiralamak mümkündür. Devlet arazilerinin en fazla kiralama süresi 20 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süreden daha az kiralama durumunda kiracının talebi üzerine kira süresinin dolmasıyla tekrar bir kiralama söz konusu olabilmektedir.

Devlet arazisi kiralamış olan kişi, kira süresini uzatmak için dilekçe ile Defterdarlık / Mal Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak zorundadır. Başvurunun ardından kişinin kira sözleşmesi yenilenir ve ek süre verilebilir.

DEVLET ARAZİSİNİ 20 YILLIĞINA KİRALAMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ NASILDIR?

Devlet arazisini 20 yıllığına kiralama dilekçe örneği şu şekildedir;

………. MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlimiz, ……… İlçesi, ……………………. Mahallesi’nde bulunan ……… ada ……… parsel no.lu ……………. m² yüz ölçümlü Hazineye ait taşınmazı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre ………………………………. olarak kullanmak üzere kiralamak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

 

….. / ….. / …..

 

Ad Soyad (İmza)


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

67
644 Paylaşım, 67 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
63
Şaşkın
Başarısız Başarısız
24
Başarısız
Komik Komik
13
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
60
Helal Olsun!
lol lol
97
lol
Aşk Aşk
84
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
61
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
24
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir