Cuma Günleri Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir?


66
644 Paylaşım, 66 points

Cuma günleri İslam dini için en önemli gün olarak bilinir. Bu kadar önemli bir günde elbette bazı ibadetler yapılmaktadır. Rahmet ve bereketin yağdığı gün olarak nitelendirilen Cuma günü, bazı dua ve ibadetlerin yapılması gerekir. Bu yazımızda Cuma Günleri Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir sorusuna cevap vereceğiz.

Cuma günü, Müslümanlar için kutsal gün olarak kabul edilir. Bu kadar önemli bir günde bolca dua etmek ve ibadet etmek gerekir. Mübarek Cuma gününde kılınan Cuma namazının dışında bazı dua ve ibadetleri yapmak oldukça sevaptır.CUMA GÜNLERİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER NELERDİR?

Cuma günü İslam dini için en iyi ve en şerefli günlerden birisidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Cuma günü için şöyle demiştir; “Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duası o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.”

Cuma Günleri Yapılacak Dua ve İbadetler şu şekilde sıralanır;

CUMA GÜNLERİ KUR’AN – I KERİM OKUMAK

Cuma günleri yapılacak en önemli ibadetlerin başında Kur’an – ı Kerim okumak gelir. Cuma günleri Kur’an tilavetine ağırlık vermek oldukça yüksek mükafata nedendir. Cuma günleri okunan Kur’an – ı Kerim, diğer günlerden çok daha faziletlidir.

CUMA GÜNLERİ KEHF SURESİNİ OKUMAK

Cuma günü okunabilecek dualardan birisi Kehf suresidir. Kehf suresini okumanın faziletleri oldukça fazladır. Kehf suresi, Kur’an – ı yüceltmek için indirilmiş olan sure olarak bilinir. Bu nedenle Cuma günleri özellikle okunması tavsiye edilmektedir.

CUMA GÜNLERİ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Cuma günleri okunacak dualar şu şekildedir;

 • Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani)
 • “Lanetlik şeytandan Ulu Allah’a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınırsız derecede cömerttir.”
 • El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’ na gönülden teslim olun.”
 • Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)
 • İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
 • “Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)
 • “Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

CUMA GÜNLERİ OKUNACAK HACET DUALARI NELERDİR?

Cuma günleri okunacak hacet duaları şu şekildedir;

 • Cuma günleri 100 defa “Ya Allah” denmelidir.
 • Cuma günleri 1000 defa “Ya Vali” denmelidir.
 • Cuma günleri 200 defa “La İlahe İllallahü’l Melikü’l Hakku’l Mümin”
 • Cuma günleri 100 defa “Ya Darr” denmelidir.
 • Cuma günleri 1000 defa “Ya Veliyyü Ya Allah” denmelidir.
 • Cuma günleri 100 defa “Ya Gafur” denmelidir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı toplamda 10 rekat olarak kılınır. Cuma namazının rekatları şu şekildedir;

 • 4 rekat cumanın ilk sünneti,
 • 2 rekat cumanın farzı,
 • 4 rekat cumanın son sünneti,
 • 4 rekat Zuhri ahir,
 • 2 rekat vaktin son sünneti.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü yapılacak en önemli ibadetlerin başında Cuma namazı gelir. Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir;

CUMA NAMAZI İLK SÜNNETİ

 • Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),
 • “Allahu Ekber” diyerek İftitah tekbiri alınır,
 • Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

Birinci rekat:

 • Sübhaneke okunur,
 • Euzü-Besmele çekilir,
 • Fatiha Sûresi okunur,
 • Namaz Sûresi okunur,
 • “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir ve üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azim” denir. Rükudan doğrulurken “Semi Allahü Limen Hamideh”, tam dik durunca ise “Rabbena Lekel Hamd” denir,
 • “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” denir,
 • “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır

İkinci Rekat:

 • Besmele çekilir,
 • Fatiha Sûresi okunur,
 • Namaz Sûresi okunur,
 • “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,
 • “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,
 • Ka’de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
 • Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
 • “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır

Üçüncü Rekat:

 • Besmele çekilir,
 • Fatiha Sûresi okunur,
 • Namaz Sûresi okunur,
 • “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,
 • “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,
 • “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır

Dördüncü Rekat:

 • Besmele çekilir,
 • Fatiha Sûresi okunur,
 • Namaz Sûresi okunur,
 • “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,
 • “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,
 • Ka’de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
 • Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
 • Allahümme Salli okunur,
 • Allahümme Barik okunur,
 • Rabbena Atina okunur,
 • Rabbena Firli okunur,
 • “Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah” diye selam verilerek namaz tamamlanır.

CUMA NAMAZININ FARZI

 • İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.
 • İlk olarak Niyet edilir “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama”,
 • “Allahu Ekber” diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,
 • Eller bağlanır ve namaza başlanır

Birinci Rekat:

 • Sübhaneke okunur,
 • İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
 • İmam “Allahü Ekber” der ve “Rüku”a eğilinir ve üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azim” denir. Rükudan doğrulurken imam “Semi Allahü Limen Hamideh” der, tam dik durunca bizde “Rabbena Lekel Hamd” deriz,
 • İmam “Allahü Ekber” der ve iki defa “Secde”ye gidilir ve secdede üçer defa “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” deriz,
 • İmam “Allahü Ekber” der ve “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır

İkinci Rekat:

 • İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
 • İmam “Allahü Ekber” der ve “Rüku”a eğilinir,
 • İmam “Allahü Ekber” der ve iki defa “Secde”ye gidilir,
 • “Ka’de-i ahîre” yani son oturuşa geçilir,
 • Oturuşta “Ettahiyyâtü” okuruz,
 • “Allahümme Salli”okuruz,
 • “Allahümme Barik”okuruz,
 • “Rabbena Atina”okuruz,
 • “Rabbena Firli” okuruz,
 • İmam “Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah” diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek namaz tamamlanır.

CUMA NAMAZININ SON SÜNNETİ

 • İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),
 • “Allahu Ekber” diyerek İftitah tekbiri alınır,
 • Eller bağlanır ve namaza başlanır

Birinci Rekat:

 • Sübhaneke okunur,
 • Euzü-Besmele çekilir,
 • Fatiha Sûresi okunur,
 • Namaz Sûresi okunur,
 • “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir ve üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azim” denir. Rükudan doğrulurken “Semi Allahü Limen Hamideh”, tam dik durunca ise “Rabbena Lekel Hamd” denir,
 • “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” denir,
 • “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır

İkinci Rekat:

 • Besmele çekilir,
 • Fatiha Sûresi okunur,
 • Namaz Sûresi okunur,
 • “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,
 • “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,
 • Ka’de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
 • Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
 • “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır

Üçüncü Rekat:

 • Besmele çekilir,
 • Fatiha Sûresi okunur,
 • Namaz Sûresi okunur,
 • “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,
 • “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,
 • “Allahü Ekber” diyerek Kıyam’a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır

Dördüncü Rekat:

 • Besmele çekilir,
 • Fatiha Sûresi okunur,
 • Namaz Sûresi okunur,
 • “Allahü Ekber” diyerek Rüku’a eğilinir,
 • “Allahü Ekber” diyerek iki defa Secde’ye gidilir,
 • Ka’de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
 • Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
 • Allahümme Salli okunur,
 • Allahümme Barik okunur,
 • Rabbena Atina okunur,
 • Rabbena Firli okunur,
 • “Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah” diye selam verilerek namaz tamamlanır

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

66
644 Paylaşım, 66 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
96
Şaşkın
Başarısız Başarısız
60
Başarısız
Komik Komik
48
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
96
Helal Olsun!
lol lol
12
lol
Aşk Aşk
120
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
96
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
60
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir