Çalışma Koşulu Değişen İşçi Tazminat Hakkı Elde Eder Mi?


80
784 Paylaşım, 80 points

Ülkemizdeki en önemli konulardan birisi de işçi ve işveren arasındaki iş hukuku olarak gösterilebilir. İş koşullarının tam olarak bilinmesi, hem işçinin hem de işverenin hakları konusunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçecektir. Çalışma koşullarında değişiklik olmuş işçilerin, elde edeceği farklı birçok hak oluşur. Bu yazımızda Çalışma Koşulu Değişen İşçi Tazminat Hakkı Elde Eder Mi? Sorusuna cevap vereceğiz.

Herhangi bir iş kolunda çalışan işçilerin çalışma hakları yasal olarak koruma altındadır. Bu koruma kapsamında oluşturulan personel yönetmeliğinde işçilerin hangi durumlarda ne gibi haklara sahip olacakları ayrıntılı olarak belirtilmektedir.ÇALIŞMA KOŞULU DEĞİŞEN İŞÇİ TAZMİNAT HAKKI ELDE EDER Mİ?

Çalışma Koşulu Değişen İşçi Tazminat Hakkı Elde Eder Mi? Sorusuna cevap vermek için öncelikle 4857 sayılı kanunda yer alan 22. Maddeyi iyice incelemek gerekir. İş sözleşmesinin feshi hakkında bilgi veren bu maddede işçiler ile ilgili ayrıntılı bilgi şu şekilde verilmektedir;

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17. ile 21. madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz. “

Bu madde kapsamında çalışma koşulu değişmiş olan işçinin tazminat hakkı elde etmesi için esaslı değişiklikler şu şekilde sıralanabilir;

  • İş yeri bakımından yapılan değişiklik
  • İş türü bakımından yapılan değişiklik
  • Çalışma koşulları bakımından yapılan değişiklik
  • Ücret bakımından yapılan değişiklik

Bu tür değişiklikler öncesinde işverenin çalışanına mutlaka bilgi vermesi gerekmektedir. Tek yanlı bilgi vermeden yapılan değişiklikler durumunda işçiye tazminat alma hakkı doğmaktadır.

ÇALIŞMA KOŞULU DEĞİŞEN İŞÇİ TAZMİNAT ALABİLMEK İÇİN NE YAPMALIDIR?

Çalışma koşulu değişen işçi tazminat alabilmek için ne yapmalıdır? Sorusuna şu şekilde cevap vermek mümkündür; yargı kararlarına göre çalışma koşulları değişmiş olan bir işçinin tazminat talep edebilmesi için yazılı olarak Yargıtay üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yargıtay talebi inceledikten sonra işçinin talep ettiği tazminatı alma hakkı olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varacaktır. Bu süreç, işçinin talebi, işçi ve işveren arasında imzalanmış olan çalışma sözleşmesinin incelenme süreci gibi konulara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ÇALIŞMA KOŞULU DEĞİŞEN İŞÇİ HANGİ ÜCRETLERİ TALEP EDEBİLİR?

Çalışma koşulu değişen işçi hangi ücretleri talep edebilir? Sorusuna şu şekilde cevap verilebilir; iş vereni tarafından çalışma koşulları değiştirildiği için tazminat talebiyle başvuruda bulunan işçinin kıdem tazminatı ile birlikte yıllık izin alacağı, fazla çalışma ücreti gibi talepleri de olabilir.

Mahkeme, işçinin talep ettiği haklardan hangilerini alma hakkının bulunduğunu tespit ettikten sonra alacağı tazminat ücretinin belirlenmesini sağlayacaktır. Bilirkişi kontrolünde belirlenecek olan tazminat tutarı, işçinin mahkemeyi kazanması durumunda işveren tarafından ödenmelidir.

Tazminat talebi ile başvuruda bulunan işçinin bu talebine karşılık işverenin de itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda temyize giden dava bir süre sonra tekrar görülerek kesin bir karara bağlanacaktır.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

80
784 Paylaşım, 80 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
24
Şaşkın
Başarısız Başarısız
108
Başarısız
Komik Komik
96
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
24
Helal Olsun!
lol lol
60
lol
Aşk Aşk
48
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
24
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
108
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir