Beyyine Suresi Okunuşu, Anlamı, Faziletleri ve Sırları


72
704 Paylaşım, 72 points

Beyyine Suresi, mufassal sureler arasında yer alır. Kelime anlamı olarak Delil olarak bilinen Beyyine, iyi Müslümanların ahiret hayatlarını anlatmaktadır. Bu yazımızda Beyyine Suresi Okunuşu, Anlamı, Faziletleri ve Sırları hakkında bilgi vereceğiz.

BEYYİNE SURESİ NEDİR?

Beyyine suresi, Kur’an – ı Kerim’in 98. Suresidir. Toplamda 8 ayetten oluşur. Açık delil, kesin belge anlamına gelen Beyyine suresi, Müslümanlarca “Kayyime, Beriyye, İnfikak” gibi isimlerle de bilinmektedir.Beyyine Suresi, Allah’ın Yahudileri Medine’de peygamberlere iman etmesini sağlamak amacı ile gönderilmiştir. Sure içerisinde Medine’de Yahudilerin peygamberlere iman etmek beklentisi içerisinde oldukları ancak ahir zaman peygamberi geldiği zaman beklentilerine uymadığı gerekçesi ile inkar ettikleri olayını konu edinmektedir. Beyyine suresinde böyle düşünerek Peygamberi inkar eden Yahudilerin insanların en şerlisi olarak görüldüğü ve cehenneme layık oldukları belirtilmektedir.

BEYYİNE SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Beyyine suresi neden indirilmiştir sorusuna şöyle cevap verilebilir; Beyyine suresinde Yahudiler ve Hristiyanlar muhatap alınmıştır. Bununla birlikte özel olarak da Ubey Kaab muhatap alınmıştır. Surede Yahudilerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile münakaşa etmeleri ve onlara yapılan sert eleştiriler bulunmaktadır.

BEYYİNE SURESİNİN OKUNUŞU NASILDIR?

Beyyine Suresinin okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te’tiye humul beyyinetu.
 • Resûlun minallâhi yetlû suhufen mutahharaten. Fîhâ kutubun kayyimetun.
 • Ve mâ teferrakallezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câet humul beyyinetu.
 • Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeti.
 • İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, ulâike hum şerrul beriyyeti.
 • İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulâike hum hayrul beriyyeti.
 • Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), radıyallâhu anhum ve radû anhu, zâlike li men haşiye rabbehu.

Beyyine Suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

 • Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi.
 • (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.
 • Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil (Peygamber) kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler.
 • Halbuki onlara ancak, dini yalnız O’na has kılarak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.
 • Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.
 • İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.
 • Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O’na saygı gösterenler) içindir.

BEYYİNE SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Beyyine suresinin faziletleri şu şekilde sıralanır;

 • Her kim Beyyine suresini okursa, Kıyamet günü en hayırlılarla beraber olur.
 • Allah, Beyyine suresini okuyanı işitir ve derki; Kuluma müjde verin. İzzetime and oldun ki sen hoşnut oluncaya kadar cennette sana bir mekan verip seni oraya yerleştireceğim.
 • Eğer insanlar Beyyine suresinin içindekileri bilselerdi ailesini, malını terk eder ve içindeki ilahi sırları öğrenirlerdi.
 • Beyyine suresini münafıklar okuyamaz.

 • Allah’ ın birliği hakkında şüphesi olan kullar Beyyine suresini okuyamaz.
 • Her kim Beyyine suresini okursa, Allah onun dinini, dünyasını muhafza eder, onun için istiğfar melekleri gönderir.
 • Beyyine suresini okuyan kamil insanların makamına erer.
 • Beyyine suresi düşman şerrinden korur.
 • Beyyine suresini her gün okuyan dinini muhafaza etmiş olur.
 • Sarılık geçirenlere her gün 3 kere Beyyine suresi okuyup dua etmek gerekir.

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

72
704 Paylaşım, 72 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
48
Şaşkın
Başarısız Başarısız
12
Başarısız
Komik Komik
121
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
48
Helal Olsun!
lol lol
84
lol
Aşk Aşk
73
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
48
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
12
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir