Ateizm Nedir, Ateist Kimlere Denir, Ateizm Özellikleri Nelerdir?


79
775 Paylaşım, 79 points

Tanrı fikrine, tanrılara, dinlere ve inançlara inanmayan ve tüm bu kavramları reddeden ateizm, günümüzde en merak edilen düşünce akımlarından birisidir. Oldukça fazla üyesi olan bu inanç, yeryüzünde bulunan tüm dinleri reddetmesi ile bilinir. Bu yazımızda ateizm nedir, ateist kimlere denir, ateizm özellikleri nelerdir gibi sorulara cevap vereceğiz.

ATEİZM NEDİR?

Ateizm, bir tanrı olduğuna inanmayan, tüm dinleri, inançları ve ruhsal varlıkları reddeden felsefi bir düşüncedir. Ateizm temelinde din ile ilgili değil tamamen tanrı ile ilgili bir kavramdır. Ateizm, dinler hakkında konuşmaktan, yorum yapmaktan, tartışmaktan kaçınır.  Bununla birlikte İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Şamanizm ve Budizm gibi tüm dinleri de reddeder.Ateizme göre tüm evreni yoktan var eden ve tüm yaratılanlar üzerinden bir denetim sahibi olan ilahi bir güç yoktur. Din ile ilgili her türlü şeyi metafizik olarak görürler. Ateizm için genel olarak “Tanrı tanımaz” ya da “Tanrıyı inkar etme” gibi ifadeler kullanılsa da Ateizme inanmış kişiler bu düşünceleri asla kabul etmez. Çünkü ateizm düşüncesine göre tanrı diye bir şey yoktur. Olmayan bir şeyi inkar etmek de mümkün değildir.

ATEİZM NEREDEN GELİR?

Ateizm, eski Yunancada tanrı anlamına gelen “Theos” kelimesinden türemiştir. Başında “A” olumsuzluk eki getirilmesiyle ateizm şeklini almıştır. Ateizm, kelime anlamı olarak tanrısız, tanrısı olmayan şeklinde söylenebilir.

16. yüzyıl döneminde bir küfür ve hakaret olarak kabul edilen ateizm kelimesi, 18. Yüzyılda semavi dinlere inanmayan, 20. Yüzyılda ise tanrıya inanmayan anlamında kullanılmıştır.

ATEİST KİMLERE DENİR?

Ateist, Tanrıyı bir hayal ürünü olarak gören kişi ya da kişilerdir. Ateistlerin Tanrıyı reddettiğini söylemek yanlış olacaktır. Ateistlere göre reddedilebilecek bir tanrı yoktur. Olmayan bir şeyde inkar edilmez.

Ateist olan kişilere göre, tanrı ve dinler hakkında meraklı olan, bu konuları iyice araştıran ve inceleyen materyalist kişilere ateist denmektedir. Ateistlere göre inandıkları düşünce sürekli olarak bir reddetme barındırmak zorundadır.

ATEİSTLER NEDEN TANRI FİKRİNE İNANMAZ?

Ateistlere göre tanrının varlığına inanmamak için en önemli neden ilk olma fikridir. Tanrı ilk neden olarak görüldüğü için düşünülmez. Ateizme göre ilk neden düşüncesinin tanrıya uygulanması yanlıştır. Ateistlere göre tanrının varlığını kanıtlamak için ortaya atılan tüm fikirler yanlıştır ve ateistler bu düşüncelerin tamamını reddeder.

Ateist düşüncede tanrının olmamasının ahlak ve adaleti bozacağı fikri oldukça yanlıştır. Sonsuzluk düşüncesi de onlara göre gerçek değildir. Sonsuzluk onlara göre tanrının varlığını kanıtlamak adına ortaya atılmış bir düşüncedir.

ATEİZM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ateizm, kendi içerisinde iki çeşitte bulunur. Ateizm çeşitleri şu şekildedir;

  • Negatif ateizm
  • Pozitif ateizm
  • Pratik ateizm
  • Teorik ateizm

NEGATİF ATEİZM NEDİR?

Negatif ateizm diğer bir adı ile zayıf ateizm olarak da bilinir. Bu düşünceyi benimsemiş ateistlere göre tanrı varlığı prensipte bir ihtimal olarak kabul edilebilir. Ancak tanrının varlığına dair bir gerekçe yoktur ve bu nedenle tanrıya inanmayı reddederler. Negatif ateizm düşüncesi bir iddia barındırmaz. Amaç sadece reddetmedir. Onlara göre varlığı kanıtlanmayan hiçbir kavram kabul edilemez.

POZİTİF ATEİZM NEDİR?

Pozitif ateizm diğer bir adı ile güçlü ateizm olarak da bilinir. Bu düşünceyi benimsemiş ateistlere göre tanrının varlığı herhangi bir neden dahi olsa ihtimal dahilinde görülmez. Onlara göre tanrı kavramı saçmadır. Pozitif ateizm düşüncesini benimseyenlere göre tanrı hem reddedilir hem de tanrının olmadığı iddia edilir.

PRATİK ATEİZM NEDİR?

Pratik ateizm, tanrı fikrini reddetmeyen ancak tanrı fikrine karşı bir ilgisi bulunmayan ateistlerden oluşur. Onlara göre tanrı önemsiz ve gereksizdir.

TEORİK ATEİZM NEDİR?

Teorik ateizm, tanrı ile ilgili konularda kendisine felsefi dayanaklar bulan ve ateizm konusunda ontolojik, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve mantıksal olarak tezler çıkarabilen ateistlerden oluşur. Teoriz ateizme göre insanların tanrının varlığını bilmesi mümkün değildir.

ATEİZM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ateizm özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Tanrıya inanmazlar
  • Tanrı kavramının olmadığını savunurlar
  • Dinlere karışmazlar
  • Ruhsal varlıklara inanmazlar
  • Hiçbir şeyi inanç yoluyla açıklamazlar
  • Konulara felsefik yaklaşırlar

 

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

79
775 Paylaşım, 79 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
85
Şaşkın
Başarısız Başarısız
49
Başarısız
Komik Komik
37
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
84
Helal Olsun!
lol lol
120
lol
Aşk Aşk
108
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
84
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
48
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir