Allah’ın Sıfatları Nelerdir ve Anlamları Nelerdir?


67
668 Paylaşım, 67 points

Müslümanların bilmekle yükümlü olduğu dini bilgilerden birisi de Allah’ın Sıfatlarıdır. Tüm Müslümanların Allah’ın kusursuz olduğuna ve mükemmel sıfatlar taşıdığına inanması gerekir. Bu yazımızda Allah’ın sıfatları nelerdir, Allah’ın sıfatlarının anlamları nelerdir gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

ALLAH’IN SIFATLARI NELERDİR?

Allah’ın sıfatları toplamda 14 tanedir. Bu sıfatlar iki kısımda incelenir. Müslümanların bu sıfatların tamamına inanması farzdır. Allah’ın sıfatları şunlardır; • Zati sıfatlar (6 adet)
 • Subuti sıfatlar (8 adet)

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI VE ANLAMLARI NEDİR?

Allah’ın zati sıfatları 6 tanedir. Allah’ın zati sıfatları şu şekilde sıralanır;

 • Vücud
 • Kıdem
 • Beka
 • Vahdaniyet
 • Muhalefet – ün lil – havadis
 • Kıyam bi – nefsihi

VÜCUD SIFATININ  ANLAMI NEDİR?

Vücud sıfatının anlamı, Allah’ın var olduğunu bilmektir. Bu sıfata göre Allah Teala vardır ve varlığı ezelidir. Vücud sıfatı, Allah’ın varlığı lazımdır anlamındadır.

KIDEM SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Kıdem sıfatının anlamı, Allah’ın varlığının başlangıcı olmamasıdır. Kıdem sıfatına göre, Allah’ın evveli yani başlangıcı bulunmamaktadır.

BEKA SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Beka sıfatının anlamı, Allah’ın varlığının sonu olmamasıdır. Allah’ın varlığının sonu yoktur, daimdir ve her zaman bulunacaktır. Beka sıfatına göre Allak hiç yok olmaz.

VAHDANİYET SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Vahdaniyet sıfatının anlamı, Allah’ ın bir olmasıdır. Allah’ın zatının, sıfatlarının ve işlerinin bir ortağı ve eşi benzeri yoktur.

MUHALEFET – ÜN LİL – HAVADİS SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Muhalefet – ün lil – havadis sıfatının anlamı, Allah’ın vücut bulan varlıklara benzememesidir. Allah, zatı ve sıfatlarında hiçbir zat ve sıfat bulunamaz.

KIYAM Bİ – NEFSİHİ SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Kıyam bi – nefsihi sıfatının anlamı, Allah’ın hiçbir varlığa ya da bir mekana muhtaç olmamasıdır. Allah’ın zatı ile kaim olmasıdır. Madde ve mekan yok iken Allah vardır.

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI VE ANLAMLARI NELERDİR?

Allah’ın subuti sıfatları 8 tanedir. Allah’ın subuti sıfatları şu şekilde sıralanır;

 • Hayat
 • İlim
 • Sem’
 • Basar
 • İradet
 • Kudret
 • Kelam
 • Tekvin

HAYAT SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Hayat sıfatının anlamı, Allah’ın hayat sahibi olmasıdır. Allah diridir, ezeli ve ebedidir. Allah’ın hayatı diğer mahlukların hayatına benzemez.

İLİM SIFATININ ANLAMI NEDİR?

İlim sıfatının anlamı, Allah’ın her şeyi bilmesidir. Allah’ın ilminin her şeyi kuşatması anlamına gelir. Allah her şeyi bilir ve bu bilme diğer varlıkların bilmesi gibi değildir.

SEM’ SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Sem’ sıfatının anlamı, Allah’ın her şeyi iyileştirmesidir. Allah her şeyi işitir, işitmesi için kulaklara ihtiyacı yoktur.

BASAR SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Basar sıfatının anlamı, Allah’ın her şeyi görmesidir. Allah, her şeyi görür, görmesi için gözlere ihtiyacı yoktur.

İRADET SIFATININ ANLAMI NEDİR?

İradet sıfatının anlamı, Allah’on dilediğini yapmasıdır. Allah, dilediğini yaratır, her şey onun dilemesi ile var olur.

KUDRET SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Kudret sıfatının anlamı, Allah’ın her şeye gücünün yetmesidir. Allah’ın gücü her şeye yeter, onun gücüne hiçbir şey ağır gelmez.

KELAM SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Kelam sıfatının anlamı, Allah’ın harfe ve sese ihtiyaç duymamasıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyaç duymadan konuşur. O söyleyicidir. Söylemesi için harfe, sese ve dile ihtiyacı yoktur

TEKVİN SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Tekvin sıfatının anlamı, Allah’ın yaratıcı olmasıdır. Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Her şeyi sadece o yaratmıştır.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

67
668 Paylaşım, 67 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
101
Şaşkın
Başarısız Başarısız
75
Başarısız
Komik Komik
55
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
121
Helal Olsun!
lol lol
21
lol
Aşk Aşk
133
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
105
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
68
Kazandım!
Pinar

Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir