Aile Ve Çalışma Bakanlığının Sosyal Yardım Programları Nelerdir?


87
855 Paylaşım, 87 points

Aile ve Çalışma Bakanlığı, yardıma muhtaç ailelere hemen her alanda çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Sosyal Yardım programları kapsamında hazırlana yardım paketleri sayesinde ihtiyaç sahiplerinin biraz olsun nefes alması amaçlanmaktadır. Bu yazımızda Aile ve Çalışma Bakanlığının Sosyal Yardım Programları nelerdir sorusuna cevap vereceğiz.

Ülkemizde ne yazık ki birçok aile muhtaçlık seviyesinde yaşamaktadır. Bu ailelerin sıkıntılarını biraz oldun gidermek isteyen Aile ve Çalışma Bakanlığı, bu alanda çeşitli projelere imza atmaktadır. Hazırlanan Sosyal Yardım Programları sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin biraz olsun rahat nefes alması amaçlanmaktadır.AİLE VE ÇALIŞMA BAKANLIĞININ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI NELERDİR?

Aile ve Çalışma Bakanlığının Sosyal Yardım Programları nelerdir sorusuna şu şekilde cevap vermek mümkündür;

 • Aile yardımları
 • Eğitim yardımları
 • Sağlık yardımları
 • Özel amaçlı yardımlar
 • Yaşlı ve engelli yardımları

AİLE VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI AİLE YARDIMLARI NELERDİR?

Aile ve Çalışma Bakanlığı aile yardımları şu şekilde sıralanır;

 • Gıda yardımı
 • Barınma yardımı
 • Sosyal konut projesi
 • Yakacak yardımı
 • Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım
 • Muhtaç asker ailelerine yapılan yardım
 • Öksüz ve yetim yardımı
 • Muhtaç asker çocuğu yardımı
 • Doğum yardımı
 • Elektrik tüketim desteği

GIDA YARDIMI NEDİR?

Gıda yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile yılda iki kere verilmektedir. Bu yardıma başvurmak için 18 yaş üstü olmak yeterlidir. Gıda yardımı almak için hane halkına düşen kişi başı gelirin asgari ücretin 3/1 inden az olması gerekir. Gıda yardım miktarı mütevelli heyet tarafından belirlenir.

BARINMA YARDIMI NEDİR?

Barınma yardımı, oturulmayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç ailelere verilir. Bu yardım kapsamında ailenin evi onarılır, onarılmayacak durumdaysa prefabrik ev imkanı sağlanır, eşya alınır ve nakdi yardımda bulunulur. Barınma yardımına başvurmak için 18 yaş üstü olmak yeterlidir. Barınma yardımı almak için hane halkına düşen kişi başı gelirin asgari ücretin 3/1 inden az olması gerekir. Barınma ihtiyacı miktarı, ihtiyaç durumuna göre 15 bin – 20 bin – 25 bin TL olacak şekilde verilir.

SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

Sosyal konut projesi, sosyal güvencesi olmayan muhtaç ailelerin TOKİ aracılığı ile ev sahibi olmasını sağlamaktır. Sosyal konut projesine başvurmak için 18 yaş üstü olmak yeterlidir. Sosyal konut projesinden faydalanmak için hane halkına düşen kişi başı gelirin asgari ücretim 3/1 inden az olması gerekir. Sosyal konut projesi kapsamında 1+ evler için ayda 100 TL, 2+1 evler için ayda 130 TL, 3+1 evler için ayda 270 TL yardım yapılır.

 YAKACAK YARDIMI NEDİR?

Yakacak yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak yapılan kömür yardımıdır. Yakacak yardımı başvurusu için 18 yaş üstü olmak yeterlidir. Yakacak yardımından faydalanmak için hane halkına düşen kişi başı gelirin asgari ücretin 3/1 inden az olması gerekir. yakacak yardımı yılda bir kere kış dönemi öncesinde gerçekleştirilir.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM NEDİR?

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ce muhtaç durumda olan, resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılır. Eşi vefat etmiş tüm kadınların başvurma hakkı bulunur. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım kapsamında iki ayda bir 275 TL’ lik ödeme PTT aracılığı ile gerçekleştirilir.

MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM NEDİR?

Muhtaç asker ailelerine yapılan yardım, yakını askerde olan ve sosyal güvencesi olmayan muhtaç ailelere yöneliktir. Bu yardımdan tüm asker aileleri faydalanabilir. Askerin evli olması durumunda eşi, bekar olması durumunda ailesi yardım alır. Muhtaç asker ailelerine yapılan yardım iki ayda bir 275 TL olmak üzere PTT aracılığı ile sağlanır.

ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI NEDİR?

Öksüz ve yetim yardımı, annesi ya da babası vefat etmiş 18 yaş altı muhtaç durumdaki çocuklara yöneliktir. Bu yardımdan faydalanmak için çocuğun annesi, babası ya da her ikisinin de vefat etmiş olması gerekir. Öksüz ve yetim yardımı kapsamında iki ayda bir 100 TL ödeme yapılır.

MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞUNA YARDIM NEDİR?

Muhtaç asker çocuğuna yardım, babası askerde olan 18 yaşın altındaki çocuklar için hazırlanmıştır. Bu yardım kapsamında babası askerde olan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 18 yaş altındaki çocuklara 2 ayda bir 100 TL yardım ödemesi yapılır.

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Doğum yardımı, 15,05,2015 tarihi ve sonrasında yapılan doğumlarda geçerli bir yardımdır. Bu yardımdan çocuğun anne ve babası yararlanabilir. Doğum yardımı kapsamında birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL ve üçüncü çocuğa 600 TL yardımda bulunulur.

ELEKTRİK TÜKETİM YARDIMI NEDİR?

Elektrik tüketim yardımı, düzenli olarak sosyal yardım alan ailelere yönelik yapılmaktadır. Bu yardımdan yararlanmak için başvuruda bulunmak gerekmez. Sosyal yardım alan tüm ailelerin elektrik tüketim yardımı alma hakkı vardır.  Yardım kapsamında 1 – 2 kişilik hanelerde 75kWh, 3 kişilik ailelerde 100 kMh, 4 kişilik hanelerde 125 kWh, 5 ve daha kalabalık ailelerde 150 kWh karşılığı TL ödemesi gerçekleştirilir.

 

AİLE VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI EĞİTİM YARDIMLARI NELERDİR?

Aile ve Çalışma Bakanlığı Eğitim yardımları şu şekildedir;

 • Eğitim materyali yardımı
 • Şartlı eğitim yardımı
 • Öğle yemeği yardımı
 • Ücretsiz ders kitabı yardımı
 • Öğrenci taşıma ve barınma yardımı
 • Engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması yardımı

EĞİTİM MATERYALİ YARDIMI NEDİR?

Eğitim materyali yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan materyal yardımıdır. Eğitim materyali yardımından 18 yaş üstü her birey faydalanabilir. İlk ve orta öğretim çağında olan öğrencilere yönelik olan bu yardımdan yararlanmak için hanede kişi başı gelirin asgari ücretin 3/1 inden az olması gerekir. Bu yardım, eğitim – öğretim dönemi içinde SYD vakıflarınca sağlanır.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR?

Şartlı eğitim yardımı, sosyal güvencesi olmayan fakir ailelerin çocuklarını okula gönderebilmeleri şartıyla yapılır. Yardımdan 18 yaş üstü herkes faydalanabilir. Şartlı eğitim yardımını almak için ailenin ilk ya da orta öğretime giden çocuğu olmalıdır. Yardım kapsamında ilköğretim erkek öğrencilere 35 TL, kız öğrencilere 40 TL, ortaöğretim erkek öğrencilere 50 TL, kız öğrencilere 60 TL ödeme yapılır.

ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI NEDİR?

Öğle yemeği yardımı, MEB ile anlaşmalı eğitim kurumları kapsamında okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere verilir. Bu yardım kapsamında öğrencinin eğitim dönemi boyunca okuldaki tüm öğle yemeği masrafı karşılanır.

ÜCRETSİZ DERS KİTABI YARDIMI NEDİR?

Ücretsiz ders kitabı yardımı, ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin tümü için verilmektedir. Bu yardımdan yararlanmak için öğrencilerin devlet okulunda okuyor olması yeterlidir.

ÖĞRENCİ TAŞIMA VE BARINMA YARDIMI NEDİR?

Öğrenci taşıma ve barınma yardımı, taşımalı sistem dışında kaşan ilk ve orta öğretim öğrencilerinin ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Devlet okullarında okuyan tüm öğrencilerin yararlanma hakkı vardır. Bu yardım kapsamında öğrencilere yıllık ödeme yapılır. Ödeme tutarı SYD Vakfı tarafından belirlenir.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÜCRETSİZ TAŞINMASI YARDIMI NEDİR?

Engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması yardımı, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okula erişimini sağlamak amacı ile verilmektedir. Engelli olan tüm öğrenciler bu yardımdan faydalanabilir. Yıllık ödeme ile yapılan bu yardımın tutarı il – ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir.

AİLE VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI SAĞLIK YARDIMLARI NELERDİR?

Aile ve Çalışma Bakanlığı sağlık yardımları şu şekildedir;

 • Şartlı sağlık yardımı
 • Engelli ihtiyaç yardımı
 • Genel Sağlık Sigortası yardımı
 • Genel Sağlık Sigortası katılım payı yardımı
 • Kronik hastalara yönelik yardım
 • Çoklu doğum yardımı
 • Kronik rahatsızlığı nedeniyle cihaz kullanan hastalara yardım

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI NEDİR?

Şartlı sağlık yardımı, sosyal güvencesi olmayan muhtaç ailelerin çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri ve hamilelik döneminde düzenli kontrole gitme şartı ile verilen yardımdır. Bu yardımdan 0 – 5 yaş arası çocuklar ve hamileler yararlanabilir. Şartlı sağlık yardımı kapsamında doğum hastanede yapılırsa 75 TL, gebelik döneminde aylık 35 TL ve çocuklar için aylık 35 TL ödeme yapılır.

ENGELLİ İHTİYAÇ YARDIMI NEDİR?

Engelli ihtiyaç yardımı, yoksul engellilerin topluma uyum sağlaması amacıyla verilmektedir. 18 yaş üstü engelli vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilir. Engelli ihtiyaç yardımı, sağlık raporu olan engelli vatandaşlara ihtiyacı oranında yapılmaktadır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARDIMI NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası yardımı, sosyal güvencesi olmayan ailelere yönelik verilir. Hane bireylerinin başvuruda bulunabileceği bu yardım kapsamında bireylerin sağlık prim ödemeleri her ay devlet tarafından SGK’ ya yapılır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KATILIM PAYI YARDIMI NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası katılım payı yardımı, genel sağlık sigortası kullanan ihtiyaç sahibi ailelerin hastane, ilaç, reçete ve optik katılım paylarının geri ödenmesidir. Bu ödeme her yıl Ocak – Nisan ve Temmuz – Ekim aylarında gerçekleştirilir.

KRONİK HASTALARA YARDIM NEDİR?

Kronik hastalara yardım, Tüberküloz ve SSPE hastalıkları nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan kişilere verilir. Evrak talep edilmeyen bu yardım 1,384,59 TL olarak verilmektedir.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Çoklu doğum yardımı, çoklu doğum ile dünyaya gelmiş 0 – 2 yaş çocuk sahibi ailelere verilmektedir. Bu yardımdan faydalanmak için hanedeki kişi başı ücretin asgari ücretin 3/1 inden az olması gerekir. Çoklu doğum yardımı ödemesi 150 TL olarak yapılır.

KRONİK HASTALIĞI NEDENİYLE CİHAZ KULLANAN HASTALARA YARDIM NEDİR?

Kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan hastalara yardım, evde bakım yardımı alamayan ve hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastalara verilmektedir. Bu yardımdan faydalanmak için sağlık raporu gerekmektedir. Kronik hastaların cihaz kullanımına kesintisiz devam edebilmesi için cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL yardım yapılır. Bununla birlikte cihazın bağlanmasından önce bulunan birikmiş elektrik borcu da bir sefere mahsus ödenir.

AİLE VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI YAŞLI VE ENGELLİ YARDIMLARI NELERDİR?

Aile ve Çalışma Bakanlığı yaşlı ve engelli yardımları şu şekildedir;

 • Yaşlılık aylığı
 • Engelli aylığı
 • Engelli yakını aylığı

YAŞLILIK AYLIĞI YARDIMI NEDİR?

Yaşlılık aylığı yardımı, sosyal güvencesi olmayan ve ailede kişi başı gelirin asgari ücretim 3/1 inden az olması durumunda verilir. Bu yardımdan 65 yaş üstü vatandaşlar yararlanabilir. Yaşlılık aylığı yardımı aylık 637,79 TL olarak verilmektedir.

ENGELLİ AYLIĞI YARDIMI NEDİR?

Engelli aylığı yardımı, sosyal güvencesi olmayan ve %40 üstü engeli olan bireylere yönelik hazırlanmıştır. Sağlık raporu ile alınabilen bu rapor kapsamında 540 – %69 arası engele 509,13 TL, %70 ve üzeri engel için 763,69 TL ödeme yapılır.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI YARDIMI NEDİR?

Engelli yakını aylığı yardımı, sosyal güvencesi olmayan ve %40’ın üzerinde engelli birisine bakan kişilere verilmektedir. Sağlık raporu ile verilen bu yardım için aylık 509,13 TL olarak ödenmektedir.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

87
855 Paylaşım, 87 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
36
Şaşkın
Başarısız Başarısız
120
Başarısız
Komik Komik
108
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
36
Helal Olsun!
lol lol
72
lol
Aşk Aşk
60
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
36
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
120
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir