Aile Fertleri Arasında Geçimsizliklerde Okunan Dua


66
644 Paylaşım, 66 points

Aile huzursuzluğu yaşanabilecek en can sıkıcı durumlardan birisidir. Herkes huzurlu bir ailede mutlu yaşamak ister. Aile fertlerinin arasında yaşanan geçimsizlik, tüm ev halkını etkiler. Ailede yaşanan geçimsizliklere dua ile çare bulmak mümkündür. Bu yazımızda Aile Fertleri Arasında Geçimsizliklerde Okunan Dua hakkında bilgi vereceğiz.

Huzur herkesin ailesinde istediklerinin başında gelir. Eşlerin mutlu olması, evde huzurun olması anlamına gelir. Huzurlu bir evde büyüyen çocuklar da çok daha sevgi dolu ve mutlu olacaktır. Ancak ne yazık ki bazı ailelerde aile fertleri arasında geçim bir türlü sağlanamaz. Böyle durumlarda devreye yine dualar girer. İslam dininde Müslüman eşlerin geçinememesi durumunda okunması gereken birçok dua bulunmaktadır.AİLE FERTLERİ ARASINDA GEÇİMSİZLİKLERDE OKUNAN DUALAR NELERDİR?

Aile Fertleri Arasında Geçimsizliklerde Okunan Dualar şu şekilde sıralanır;

AİLE FERTLERİ ARASINDAKİ GEÇİMSİZLİKLERDE OKUNACAK AİLE HUZUR DUASI

Aile ferleri arasındaki geçimsizliklerde okunacak aile huzur duası, 41 defa okunmalıdır. Bu duanın 41 defa okunması ile aile fertleri arasında muhabbet başlar.

Aile huzur duasının okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni.

AİLE FERTLERİ ARASINDAKİ GEÇİMSİZLİKLERDE OKUNACAK EŞLERİN BİRBİRİNE DUASI

Aile fertlerinin arasındaki geçimsizliklerde okunacak eşlerin birbirine duası, bir bardak suya okunarak üflenmelidir. Okunup üflenmiş olan su her gün eşe içirilmelidir. Bu işlem sayesinde eşlerin arasındaki geçimsizlik ortadan kalkar.

Eşlerin birbirine duasının okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim.

Ya kaviyyü, Ya Ganiyyü, Ya Vefiyyü, Ya Azizü, Ya Rahimü. Ya Rabbi. Ya zel arşil mecid. Ya fa’alün lima yüridü bi’l hakkı e’ınna birahmetika Ya Erhamer-rahimin.

AİLE FERTLERİNİN ARASINDAKİ GEÇİMSİZLİKLERDE OKUNACAK KEVSER SURESİ

Aile fertlerinin arasındaki geçimsizliklerde okunacak Kevser suresi, evde huzur ve bereketin sağlanması için en önemli dualar arasındadır.  Bu sure ile Allah’ın vermiş olduğu nimetler ve imkanlara şükredilebilir.

Kevser suresinin okunuşu şu şekildedir;

İnna a’taynakel-kevser fe-salli-rabbike venhar inne sanı eke hüvel ebter.

Kevser suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Biz sana kevseri verdik, o halde sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğz edenin kendisidir.

AİLE FERTLERİNİN ARASINDAKİ GEÇİMSİZLİKLERDE OKUNACAK HUZUR DUASI

Aile fertlerinin arasındaki geçimsizliklerde okunacak huzur duası, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in de tavsiye ettiği dualar arasındadır.

Huzur duasının okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim

Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

Huzur duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

Allah her şeye kadirdir, O her şeye yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O na inandım O’na güvendim. O büyük arşın Rabbi’ dir.

AİLE FERTLERİNİN ARASINDAKİ GEÇİMSİZLİKLERDE OKUNACAK AİLE HUZURU DUALARI

Aile fertlerinin arasındaki geçimsizliklerde okunacak aile huzuru duaları eşlerin sorunlarını çözmesi için oldukça yardımcı olmaktadır.

Aile huzuru duası 1 okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme cennibni munkeratil-ahlakı vel-ehvai vel-esvai vel-edvai.

Aile huzuru duası 1 Türkçe anlamı şu şekildedir;

Allah’ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.

Aile huzuru duası 2 okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim

Allahummeğfir-lena zunubena ve zulmena ve hezlena ve ciddena ve amdena ve kullu zalike ındena.

Aile huzuru duası 2 Türkçe anlamı şu şekildedir;

Allah’ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.

AİLE FERTLERİNİN ARASINDAKİ GEÇİMSİZLİKLERDE OKUNACAK AMME (NEBE) DUASI

Aile fertlerinin arasındaki geçimsizliklerde okunacak Amme ( Nebe) duası oldukça etkili dualardan birisidir. Amme duası temiz bir suya okunarak üflendikten sonra bu su yemeğe karıştırılmalı ve geçimsizlik yaşayan eşlere yedirilmelidir. Bu yemekten yiyen eşlerin arasındaki kin ve nefret yok olurken yerine sevgi ve muhabbet gelir.

Amme duasının okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).
 2. Anin nebeil azîm(azîmi).
 3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).
 4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
 5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
 6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).
 7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).
 8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).
 9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).
 10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).
 11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).
 12. Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(şidâden).
 13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).
 14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).
 15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).
 16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).
 17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).
 18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).
 19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).
 20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).
 21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).
 22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).
 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).
 24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).
 25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).
 26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).
 27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).
 28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).
 29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).
 30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).
 31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).
 32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).
 33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).
 34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).
 35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).
 36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).
 37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).
 38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
 39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
 40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

Amme suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

 1. Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?
 2. O büyük haberi mi?
 3. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.
 4. Hayır; yakında bileceklerdir.
 5. Yine hayır; yakında bileceklerdir.
 6. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?
 7. Dağları da birer kazık?
 8. Sizi çift çift yarattık.
 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
 10. Geceyi bir örtü yaptık.
 11. Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.
 12. Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.
 13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.
 14. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan ‘bardaktan boşanırcasına su’ indirdik.
 15. Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.
 16. Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.
 17. Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.
 18. Sur’a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.
 19. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.
 20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.
 21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.
 22. Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.
 23. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.
 24. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.
 25. Kaynar sudan ve irinden başka.
 26. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,
 27. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.
 28. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.
 29. Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır.
 30. Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;
 31. Gerçek şu ki, muttakiler için ‘bir kurtuluş ve mutluluk’ vardır.
 32. Nice bahçeler ve üzüm bağları.
 33. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
 34. Dopdolu kadehler.
 35. İçinde, ne ‘boş ve saçma bir söz’ işitirler, ne bir yalan.
 36. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).
 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O’na hitap etmeye güç yetiremezler.
 38. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman’ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.
 39. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüşyolu edinsin.
 40. Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: “Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim” diyecek.

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

66
644 Paylaşım, 66 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
108
Şaşkın
Başarısız Başarısız
73
Başarısız
Komik Komik
61
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
108
Helal Olsun!
lol lol
24
lol
Aşk Aşk
12
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
108
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
72
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir