Abdest Nedir? Nasıl Alınır, Abdestin Sünnetleri ve Farzları Nelerdir?


88
864 Paylaşım, 88 points

Müslümanların namaz kılması için abdest almak gerekir. Abdest almak, namazın farzlarından birisidir. abdest almadan namaz kılmak mümkün değildir. Bu yazımızda abdest nedir, abdest nasıl alınır, abdestin sünnetleri ve farzları nelerdir gibi sorulara cevap vereceğiz.

ABDEST NEDİR?

Abdest, namaz kılmak için gereklidir. Abdest almak genel olarak bakıldığı zaman vücudun belirli organlarını yıkamak ve mesh etmektir. Abdest almak, namazın farzları arasında yer alır. İslam dinine göre namaz kılacak olan bir Müslümanın mutlaka abdest almış olması gerekir. Abdest ile birden fazla vakit namazı kılmak mümkündür.ABDEST NE ZAMAN FARZ OLDU?

Abdest, Cebrail (AS)’ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’e namaz kılması göstermesinden hemen önce abdest almayı göstermiştir. Bu durumda abdestin namazla birlikte farz kılındığını söylemek doğru olacaktır.

Abdest, kelime olarak Farsça ’dan gelir. Ab, su anlamına gelirken Dest, el kelimesinin yerini tutar. Abdest birleştiğinde El Suyu anlamına gelir. Arapça’ da ise temizlik ve güzellik anlamına gelir.

ABDEST ALMANIN FARZLARI NELERDİR?

Abdest sadece namaz için değil Kabe’ yi tavaf etmek, Tilavet secdesi yapmak, cenaze namazı kılmak gibi durumlarda da gereklidir.  Abdest, namazın anahtarı ve bedenin günahlardan temizleyicisi olarak görülebilir.

Abdestin temelde dört farzı bulunur. Abdestin farzları şu şekilde sıralanır;

 • Yüzü bir kere yıkamak (yüzden kasıt iki kulak memesi – saç kesim yeri ve çene arasındaki bölümdür.)
 • Yüzün ardından iki kolu dirsekler ile birlikte yıkamak
 • Başın dörtte bir kısmını mesh etmek (ıslak eli başa sürmek)
 • Ayakları yandaki bilek kemikleri ile birlikte yıkamak

Maide suresinde abdest ile ilgili şu sözler yer alır;

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edin, topuklarıyla beraber ayaklarınızı yıkayın…”

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest alırken belirlenmiş bir sıra üzerinden hareket etmek gerekir. Abdest nasıl alınır sorusunun cevabı şu şekilde verilir;

 • Birinci Adım

Abdest almaya başlarken niyetlenilir. ‘’Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya’’ denir.

 • İkinci Adım

Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir.

 • Üçüncü Adım

Üç kez elleri bileklere kadar yıkanır. (bir elin parmakları diğer elin parmakları arasında geçirilir)

 • Dördüncü Adım

Sağ el ile ağza üç kere su verilerek ağız yıkanır.

 • Beşinci Adım

Sağ el ile buruna üç kere su alıp sol elle sümkürülür.

 • Altıncı Adım

Avuçlara su alıp alından çene altına kadar tüm yüz üç kere yıkanır.

 • Yedinci Adım

Sol el ile sağ kol dirsek de dahil olmak üzere üç kere yıkanır.

 • Sekizinci Adım

Sağ el ile sol kol dirsek de dahil olmak üzere üç kere yıkanır.

 • Dokuzuncu Adım

Her iki kolun yıkanmasının ardından başın dörtte birlik kısmı ıslak elle mesh edilir.

 • Onuncu Adım

Sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verilir ve aynı anda baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir.

 • On birinci Adım

Ellerin dışı ile ense mesh edilir.

 • On ikinci Adım

Sol elin küçük parmağı ile sağ ayağın parmak araları hilallenirken topuklarla birlikte üç kere yıkanır.

 • On üçüncü Adım

Sağ elin küçük parmağı ile sol ayağın parmak araları hilallenirken topuklarla birlikte üç kere yıkanır.

ABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?

Sünnet, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) devamlı olarak yaptığı ve çok zorunda kalmadıkça terk etmediği şeylerdir. Abdestin de sünnetleri bulunur. Abdestin sünnetleri şunlardır;

 • Abdeste başlarken Besmele ile başlamak
 • Elleri, bilekleri ile birlikte toplamda üç kere yıkamak
 • Ağzı üç kere ayrı sularla yıkamak
 • Burnu üç kere ayrı sularla yıkamak
 • Kaş, sakal, bıyık altında kalan görünmeyen deriyi iyice ıslatmak
 • Yüzü yıkarken kaşların altını ıslatmak
 • Sakalın sarkan kısmını mesh etmek
 • Sakalın sarkan kısmını sağ el ile tarar gibi hilallemek
 • Dişleri temizlemek
 • Başın her tarafını mesh etmek
 • İki kulağı birer kere mesh etmek
 • El ve ayak parmaklarının arasını hilallemek
 • Enseyi mesh etmek
 • Yıkanması gereken yerleri üçer kere yıkamak
 • Yüzü yıkarken abdest almaya niyetlenmek
 • Abdesti tam sırası ile almak
 • Yıkanan tüm yerleri ovmak
 • Abdest alırken başka bir işle uğraşmamak

ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Abdest alırken her uzvun yıkanışında farklı bir dua okunur. Abdest alırken okunacak dualar şu şekildedir;

ELLERİ YIKARKEN OKUNACAK DUA

“Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.”

Anlamı: “Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”

AĞIZ YIKARKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ.”

Anlamı: “Ey Rabb’im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

BURNA SU VERİRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme.”

YÜZ YIKARKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh.”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”

SAĞ KOLU YIKARKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra.”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

SOL KOLU YIKARKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ.”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.”

BAŞ MESH EDİLİRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike.”

Anlamı: “Allah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir.”

KULAK MESHEDERKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel – kavle fe yettebi’ûne ahsenehû.”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.”

BOYUN MESH EDERKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et.”

SAĞ AYAK YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm.”

Anlamı: “Ey Rabb’im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

SOL AYAK YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.

Anlamı: Rabb’im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticaret nasîb et.

ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

‘Allâhümmecalnî minettevvabine vecalnî minel mütedahhirîn vecalnî min ibadikessalihîn. Vecealnî minellezine la *havfün aleyhim velahüm yahzenûn. SübhânekAllâhümme vebihamdike Eşhedüenla ilahe illa ente vahdeke lâ şerikeleke ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke. Estağfiruke veetübü ileyke.”

Anlamı:

“Allah’ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun olmayanlardan eyle. Allah’ım, Sen’i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen’den başka ilah yoktur. Sen’in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Sen’in kulun ve rasulündür. Sen’den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim.”


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

88
864 Paylaşım, 88 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
60
Şaşkın
Başarısız Başarısız
24
Başarısız
Komik Komik
12
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
61
Helal Olsun!
lol lol
96
lol
Aşk Aşk
84
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
60
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
24
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir